Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 169
Registr. kuupäev 1.4.99
Kaebuse osapooled Arvo Junti ajalehe “Pärnu Postimees” vastu (Meelis Nukker “Eksriigikoguja Junti jundib punases ristis”, 27.03.1999)
Sisu väärinfo, solvang, laim
ASN lahend 19.5.99, otsus: vabastav

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Arvo Junti kaebust Pärnu Postimehe kirjutise “Eksriigikoguja Junti jundib punases ristis” (Meelis Nukker, 27.03.99) kohta.

Arvo Junti leiab, et kirjutises esitatud väited on väärad, mõnitavad ja laimavad.

Pärnu Postimehe peatoimetaja Margus Mets selgitab vastulauses, et sõna “juntima” tuli käibesse Riigikogus. Arvo Junti kohta käivat faktoloogiat on toimetusel kindlatele allikatele viidates põhjust pidada tõenditega tagatud informatsiooniks. Kõnealune lugu ilmus rubriigis “Perroon”, kus satiiriline laad on õigustatud. Sellele vaatamata on samas rubriigis esitatud Junti soovil ka selgitus ja vabandus.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Arvo Junti Riigikogu endise aseesimehena, samuti Punase Ristiga seotud isikuna on avaliku elu tegelane. Sellest johtuvalt on põhjendatud ajakirjanduse kõrgendatud tähelepanu ja kriitika (s.h. satiir) tema tegevuse suhtes. Arvo Junti on tähelepanu alla sattunud seoses oma tegevusega Pärnu Punases Ristis, mis, nagu ta on ka ise Pärnu Postimehe veergudel (31.03.99) väitnud, on “iga maksumaksja asi”.

Samuti on saanud Arvo Junti Pärnu Postimehes selgitada oma seisukohti nii seoses olukorraga Pärnu Punases Ristis kui ka “Perrooni” kirjatükiga (31.03.99), mis mõlemad on avaldatud enne, kui oma menetlust alustas ASN.

Kaebusest ei nähtu ka konkreetselt, mida Arvo Junti peab vääraks, mõnitavaks ja laimavaks.

ASN ei leia Pärnu Postimehe käitumises vastuolusid hea ajakirjandustavaga.

Jalus Esilehele Tagasi