Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 167
Registr. kuupäev 17.3.99
Kaebuse osapooled AS Ühinenud Meiereid ajalehe Virumaa Teataja vastu (Ilmar Mõttus “Rakvere piima kohal särab päike”, 04.02.99)
Sisu EAEK p-de 6.1., 6.4., 4.11., 4.1 rikkumine
ASN lahend 28.4.99, otsus: valdavalt vabastav

Avaliku Sõna Nõukogu arutas AS Ühinenud Meiereid kaebust ajalehe Virumaa Teataja kirjutise "Rakvere Piima kohal särab päike" (Illar Mõttus, 4.2.1999) suhtes.

Kaebuse esitanud AS Ühinenud Meiereid esindaja vandeadvokaat Maria Mägi arvates on nimetatud artikli eesmärgiks reklaamida ASi Rakvere Piim uut kaubamärki, seega ei ole artikli autor ja ajaleht järginud kommertstekstile ja reklaamile esitatavaid nõudeid, rikkudes nii Eesti ajakirjanduseetika koodeksi punkti 6.1. Kaebaja heidab Virumaa Teatajale ette ka eetikakoodeksi punkti 4.1. (uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel informatsioonil) eiramist, samuti et nimetatud artikliga on rikutud kõlvatu konkurentsi keeldu (konkurentsiseadus) ning reklaamiseaduses sätestatud õigusnorme.

Virumaa Teataja peatoimetaja Hannes Kuusma väidab vastuslauses, et artikliga tahtis ajaleht informeerida kohalikku elanikkonda maakonna ühe suurema toiduainetetööstuse ettevõtte uuest kaubamärgist, mitte seda reklaamida.

Avaliku Sõna Nõukogu märgib, et hindab ajakirjandust ja selle kohta käivaid kaebusi ainult ajakirjanduseetika seisukohalt Eesti ajakirjanduseetika koodeksist lähtudes. Konkurentsiseaduse ja reklaamiseaduse sätete järgimise hindamine ei kuulu ASN-i pädevusse.

ASN asus seisukohale, et nimetatud artikkel on kohaliku tasemega uudismaterjal. Kohalikus elus on kohaliku ettevõtte uus toode uudis, millest kohalik leht peaks oma lugejaid teavitama (ajakirjanduseetika koodeksi p. 6.3). ASN-il puudub informatsioon, et ajakirjanik oleks materjali esitades olnud kajastatava institutsiooni (Rakvere Piim) teenistuses (p. 2.3), millisel juhul võinuks tekkida kahtlus tema usaldusväärsuses. Kirjutises ei leidu ka üleskutseid toodete tarbimisele.

Mis puutub artiklis leiduvasse kriitikasse ASi Ühinenud Meiereid aadressil, siis põhineb see Rakvere Piima juhataja Tarmo Lindmaa tsitaatidel, mis on ajalehe jaoks tõenditega tagatud informatsioon.

ASN peab siiski vajalikuks märkida, et tugeva kriitika puhul peaks võimaluse korral kommentaari küsima ka kritiseeritavalt (nimetatud juhtumis ASi Ühinenud Meierei esindajalt; koodeksi p. 5.1).

Jalus Esilehele Tagasi