Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 165
Registr. kuupäev 10.3.99
Kaebuse osapooled Kultuurikeskus "Lindakivi" ajalehe "Vesti" vastu (B. Tuch "Lasnamäe tüliõun", 26.02.1999)
Sisu väärinfo, maine kahjustamine
ASN lahend 16.6.99, otsus: tauniv

Avaliku Sõna Nõukogu arutas kultuurikeskuse "Lindakivi" töötajate kaebust ajalehes Vesti ilmunud kirjutise "Lasnamäe tüliõun" (Boris Tuch, 20.02.99) kohta.

Kaebuse kohaselt edastab artikkel väärinformatsiooni kultuurikeskuse tegevuse ja juhtimise kohta. Toimetus jättis reageerimata kultuurikeskuse ettepanekule avaldada vigade parandus ja vastulause.

Vesti peatoimetaja Boris Tuch vastab oma selgituses ASN-ile, et tal ei õnnestunud artikli ettevalmistamise käigus kontakteeruda kultuurikeskuse direktori Rein Tammega. Tuchi sõnul on keskuse vastulause-taotlus "nõukogudeaegne aruanne", mis ei sisaldavat informatsiooni.

ASN asus seisukohale, et ajaleht Vesti on kriitilist materjali koostades jätnud ära kuulamata ja kajastamata teise osapoole seisukohad. Niisuguse materjali avaldamisel tulnuks igal juhul kirjutises avaldada ka kultuurikeskuse seisukoht. Nagu on ASN ka varem kaasuse 143 (Valter Parve versus Õhtuleht") puhul väljendunud, ei näe ASN ka Vesti kirjutises ühtegi põhjust, miks ei võinuks loo avaldamine viibida senikaua, kuni on saadud kommentaar ka kultuurikeskuse volitatud esindajalt. Sellega on ajaleht rikkunud ajakirjanduse eetikakoodeksi p. 5.1.

26. veebruaril pöördus kultuurikeskuse "Lindakivi" kunstiline juht Igor Jermakov ajalehe Vesti poole kirjaga, milles tehti ühtaegu ettepanek kirjutises esinenud vead parandada ja avaldada vastulause. Sellest kirjast lähtuvalt olnuks toimetuse kohustus vastavalt koodeksi p. 5.3 avaldada enda initsiatiivil parandus. Toimetus seda ei teinud.

Toimetus rikkus ka koodeksi p. 5.2, millega tuleb toimetusel avaldada viivituseta ja kommentaarideta avaldada vastulause, millega soovitakse parandada fakte ja tsitaate. Toimetuse selgitus, nagu ei sisaldanuks vastulauseks saadetud materjal informatsiooni, ei vasta ASN-i hinnangul tegelikkusele. Kui vastulause on liiga pikk või ei vasta tekstiliselt vastulause tingimustele, on toimetuse kohustus abistada vastulause esitajat sobiva ja adekvaatse vastulause teksti koostamisel.

ASN leiab, et suur osa vaatlusaluse kirjutise probleemidest saab alguse tõsiasjast, et uudised, arvamused ja oletused ei ole selgelt eristatavad, nagu nõuab koodeksi p. 4.1.

Jalus Esilehele Tagasi