Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 164
Registr. kuupäev 2.3.99
Kaebuse osapooled Jakko Väli ajalehe "Äripäev" vastu (Kristi Malmberg "Erakond mõjutab panka", 17.02.99)
Sisu kontrollimata faktid, solvang
ASN lahend 24.3.99, otsus: vabastav

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Keskerakonna kaebust Äripäeva kirjutise “Erakond mõjutab panka” (Kristi Malmberg, 17.02.99) suhtes.

Kaebuse esitanud Edgar Savisaare nõunik Jakko Väli kinnitusel on kirjutis Keskerakonna au ja väärikust solvav, anonüümsetele allikatele tuginev laim. Väli väidab ka, et teda on tsiteeritud valesti.

Äripäeva uudistetoimetaja Meelis Mandel väidab vastulauses, et Jakko Välit on tsiteeritud nii, nagu ta tegelikult ajakirjanikule ütles. Toimetuse kinnitusel on infoallikaks Riigikogu ja Tallinna volikogu liikmed. Äripäeva väitel ei ole neil põhjust kahelda ilmunud informatsiooni õigsuses.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Äripäev on käsitlenud olulist teemat, täites kohustust jälgida ühiskonnas kriitiliselt poliitilise ja majandusliku võimu teostamist. Sellest vaatepunktist lähtudes on Äripäeva tegevus õigustatud. Kaitstes informatsiooniallikaid on Äripäev järginud ajakirjanduse eetikakoodeksi punkti 3.4.

Äripäeva kirjutis on ASN-i arvamuse kohaselt tasakaalustatud, s.t. avaldatud on erinevate osapoolte seisukohad käsitletava asja suhtes. Sõna on saanud nii Ühispanga asepresident kui ka Edgar Savisaare nõunik.

Keskerakonna kaebusest ei selgu üheselt, mida konkreetselt käsitletakse laimuna. Surve avaldamist puudutava süüdistuse suhtes on Jakko Väli saanud seisukohta avaldada ka juba kirjutises. Tsitaadi täpsuse üle ei saa ASN otsust langetada, sest kumbki pool jääb oma arvamuse juurde ning kumbki osapool pole oma väidete kinnituseks esitanud audentset salvestist.

Ülejäänud kaebuse osa suhtes märgib ASN, et ASN ei saa hakata avaldama üldist arvamust kirjutise suhtes. ASN saab arutada, kas on aset leidnud konkreetsete eetikanõuete eiramine. Keskerakonna kaebus ei viita otseselt ühegi eetikakoodeksis märgitud põhimõtte rikkumisele. Kaebuses kasutatud mõisted “au ja väärikuse solvamine”, “laim” ja “moraalne kahju” viitavad pigem võimalusele, et tegu on õigusliku vaidlusega, mis aga ei kuulu ASN-i pädevusse.

Oma pädevuse piires leiab Avaliku Sõna Nõukogu, et Äripäev ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Jalus Esilehele Tagasi