Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 162
Registr. kuupäev 17.2.99
Kaebuse osapooled Vandeadvokaat Juho Aule ajalehe “Eesti Ekspress” vastu (Madis Jürgen “Ostap Benderid ei ole kadunud. Politsei pole viie aasta jooksul suure kombinaatori Indrek Valla süüd tõestada suutnud”, 27.11.98)
Sisu faktivead, solvang, EAEK p-de 1.4., 1.5., 3.5., 4.2., 5.3. rikkumine
ASN lahend 24.3.99, otsus: vabastav

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Indrek Valla kebust Eesti Ekspressi kirjutise “Ostap Benderid ei ole kuskile kadunud. Politsei pole viie aasta jooksul suure kombinaatori Indrek Valla süüd tõestada suutnud” (Madis Jürgen, 27.11.98), mille esitas vandeadvokaat Juho Aule.

Kaebuse järgi on Indrek Valla süüdi mõistetud enne vastavat kohtuotsust, samuti on kuritegudena käsitletud kavatsusi midagi toime panna. Kaebuse järgi on tegu ka Vabariigi Põhiseaduse rikkumisega.

Eesti Ekspressi peatoimetaja Aavo Kokk leiab vastulauses, et kirjutises ei ole Indrek Vallat nimetatud kurjategijaks, artikli informatsioon tugineb politseiallikatele ning Indrek Valla ise hoidus ajalehele informatsiooni andmisest.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et kirjutises ei ole Indrek Vallat kordagi nimetatud kurjategijaks ega tema tegusid – kuritegudeks. Seetõttu ei ole kirjutises avaldatud informatsioon käsitletav sellisena, mille puhul oleks Indrek Vallat käsitletud kurjategijana.

Indrek Valla ege vandeadvokaat Juho Aule pole kaebuses ümber lükanud ka ühtegi Eesti Ekspressis Indrek Valla kohta ilmunud fakti. Seetõttu leiab ASN, et Eesti Ekspress ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Jalus Esilehele Tagasi