Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 161
Registr. kuupäev 17.2.99
Kaebuse osapooled Andrei Bairaš ajalehe "Estonija" vastu (A.Poprjaduhha "Neugomonnõje psevdopatriotõ", 01.02.99)
Sisu isikuandmete loata avaldamine EAEK p-de 1.2., 1.4., 1.5., 2.4., 3.1., 3.2., 4.2., 4.3., 4.4., 4.10., 4.11 rikkumine
ASN lahend 28.4.99, otsus: osaliselt tauniv

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Andrei Bairaši kaebust ajalehe Estonija kirjutise "Neugomonnõje psevdopatriotõ" (Andrei Poprjaduhha, 01.02.99) kohta.
Andrei Baira leiab, et tema isikuandmed ja täisnimi avaldamine on õigustamata. Samuti häiris teda asjaolu, et autor on teda nimetanud "(kodukootud) fašistiks" ja väitnud, et ta ise on end fašistiks nimetanud, kuigi ta pole kunagi ühegi ajakirjanikuga sel teemal vestelnud.

Estonija peatoimetaja Ilja Nikiforov selgitas kohtumisel ASN-i esindajatega, et isiku nimi on avaldatud põhjusel, et Andrei Bairaš tegeles avaliku poliitilise tegevusega (propaganda). Täisandmed on esitatud aga sellepärast, et välistada segiminek mõne teise samanimelise isikuga. Sõna "domorotennõi" ei olevat aga vene keeles halvustava tähendusega. Bairaš nimetas end ise fašistiks kirjutises kirjeldatud sündmuse käigus majalelanike ees ja selle kohta on toimetusel mitu tunnistajat. Samuti on Bairaši levitatud ajalehe sisu selgelt fašistlik (KAPO: rahvuslik-poliitiline vihkamine ja selle õhutamine ilmne ja varjamatu).

Avaliku Sõna Nõukogu peab vajalikuks käesoleva kaasuse puhul rõhutada, et otsusega ei anta hinnangut Andrei Bairaši tegevusele, mida on uurinud ka Kaitsepolitsei, vaid selle kajastamisele ajalehes Estonija.

ASN asus seisukohale, et inimene, kes asub avalikult tegema poliitilist propagandat ning agiteerima ostma poliitilise sisuga trükiseid, asub ajakirjanduseetika koodeksi tähenduses piiratud ulatusega avaliku elu tegelaseks, kelle tegevuse üle on ajakirjanduse tavalisest suurem tähelepanu ja kriitika õigustatud (p.1.6). ASN leiab, et käesoleval juhul on Bairaš end ise vabatahlikult niisugusesse rolli asetanud, mistõttu ei ole ajaleht Bairaši identifitseerides rikkunud head ajakirjandustava.

Samas on ajaleht kohustatud konflikti sisaldava materali puhul ära kuulama kõik osapooled ja kui ta avaldab kellegi suhtes tõsiseid süüdistusi, pakkuma talle kommentaari võimalust samas numbris. Estonija toimetus käesoleval juhul seda võimalust ei ole Bairašile pakkunud, millega on rikutud koodeksi punkte 4.2. ja 5.1. Ajakirjanik ei ole kirjutises täpsustanud tsitaadi "Jah, ma olen fašist!" päritolu, mistõttu jääb ekslik mulje, nagu võiks olla punkti 5.1. nõuded täidetud.

ASN märgib, et suur osa kirjutise eetilisi konflikte olnuksid välistatud eetikakoodeksi punkti 4.1. täpse järgmisega, mille kohaselt peavad uudised, arvamused ja oletused selgelt eristatavad. ASN nendib, et vaatlusaluses kirjutises ei ole seda nõuet täielikult järgitud.

Jalus Esilehele Tagasi