Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 160
Registr. kuupäev 15.2.99
Kaebuse osapooled Sirje Subbe-Tamm ajalehe "Õhtuleht" vastu ("Kas Eino Tamm saab oma suurmaja valmis?", 04.02.99)
Sisu eravalduse pildistamine, väärinfo
ASN lahend 28.4.99, otsus: tauniv väärinfo osas

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Sirje Subbe-Tamme kaebust Õhtulehe kirjutise "Kas Eino Tamm saab oma suurmaja valmis?" (04.02.99) juures asuva foto ja selle allkirja kohta.

Sirje Subbe-Tamm ütleb oma kaebuses, et nende perekonna maja pildistamiseks ei küsinud toimetus luba. Samuti ei vasta tema sõnul tõele pildiallkirjas väidetu, nagu oleks hoone kunagi mõeldud vanuritele. Samuti keeldus Õhtuleht ära kuulamast ja avaldamast majaomanike vastuväiteid.

Õhtulehe peatoimetaja Priit Hõbemägi leiab vastuslauses, et avalikus kohas hoonete pildistamiseks ei ole vaja omaniku luba. Seda aga, et hoone on kunagi vanuritele mõeldud, ei ole Õhtuleht esitanud mitte fakti, vaid väitena.

ASN tegi käesoleva kaasuse raames ka omapoolse ajakirjandusliku uurimistöö, mille käigus sai Tallinna linnavalitsuselt ja Nõmme linnaosavalitsuselt kinnituse, et pildil kujutatud hoone ega ka mitte hoonealune maa ole kunagi olnud kavandatud vanurite hooldeasutuse tarbeks.

Sellest johtuvalt asus ASN järgmisele seisukohale.

1. Mistahes hoone pildistamiseks avalikus kohas ei ole vajalik selle omaniku luba. Selles osas ei ole Õhtuleht rikkunud head ajakirjandustava.

2. Õhtuleht ei ole suutnud tõestada oma faktilist väidet, et kõnealune hoone oleks kunagi mõeldud vanuritele. ASN-il käsutuses olev informatsioon kinnitab, et Õhtulehe väide on väär. Ebaõige informatsiooni ja informatiivse väite avaldamine on vastuolus ajakirjanduseetika koodeksi punktidega 1.4 ja 4.1. Õhtuleht ei ole viga parandanud (p. 5.3) ega võimaldanud ka perekond Tammele vastulauset (p. 5.2). Kellegi suhtes tõsiste süüdistuste esitamise korral tuleb aga pakkuda kritiseeritavale kohese kommentaari võimalust (p. 5.1). Selles osas on Õhtuleht rikkunud head ajakirjandustava.

Jalus Esilehele Tagasi