Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 159
Registr. kuupäev 2.2.99
Kaebuse osapooled Vello Kulla ajalehe "Eesti Ekspress" vastu (Meelis Hiiob, Mihkel Kärmas "Marbella koloonia", 18.12.98; Madis Jürgen "Marahhovski suhtleb komissar Kulla vennaga", 15.01.99)
Sisu ebatäpne, eksitav informatsioon, EAEK p-de 1.4., 1.5., 4.2., 4.4., 4.9., 5.1., 5.3 vastu eksimine
ASN lahend 28.4.99, otsus: valdavalt vabastav

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Vello Kulla kaebust Eesti Ekspressi kirjutiste "Marbella koloonia" (Meelis Hiiob, Mihkel Kärmas; 18.12.98) ja "Marahhovski suhtleb komissar Kulla vennaga (Madis Jürgen, 15.01.99) kohta.

Vello Kulla leiab, et kirjutises on rida faktivigu. Samuti on ajaleht avaldanud vastulause juures oma kommentaari (08.01.99). Samuti heidab kaebuse esitaja ajalehele ette soovimatust suhelda ja allikate mitteavaldamist.

Eesti Ekspressi peatoimetaja Aavo Kokk teatas vastuslauses, et toimetus peab kirjutises toodud fakte tõesteks. Informatsiooniallikaid ei pea toimetus võimalikuks avaldada. Aavo Kokk väidab, et on pikalt suhelnud Vello Kullaga.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et käesoleval juhul ei ole ASN-il võimalust hinnata kirjutises toodud faktide tõepärasust. Vaidlusaluste faktide õiendamiseks on Vello Kulla saanud kasutada võimalust vastulauseks (08.01.99). Kuigi toimetus on seda pisut lühendanud, on vastulause põhisisu adekvaatselt edasi antud. ASN-i hinnangul ei saa seda pidada hea ajakirjandustava rikkumiseks.

Vastulause juures ilmunud toimetuse repliik on mõnevõrra vastuolus ajakirjanduseetika koodeksi punktiga 5.2, seda enam et repliigis on väidetud, et vastulause on avaldatud muutmata kujul, kuigi toimetus on siiski teinud selles kärpeid.

Osapoolte suhtlemise korrektsuse üle enne Avaliku Sõna Nõukogu poole pöördumist ei saa ASN otsust langetada, sest ei ole olnud ühegi osapoolte kohtumise tunnistajaks.

Jalus Esilehele Tagasi