Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 154
Registr. kuupäev 9.12.98
Kaebuse osapooled ASN ajalehe "Sõnumileht" vastu (Kadi Taldsepp "Lapsetapjad lähevad vangi", 27.10.98)
Sisu surnud imiku foto avaldamine
ASN lahend 24.3.99, otsus: tauniv

Avaliku Sõna Nõukogu tõstatas küsimuse Sõnumilehes 27. oktoobril 1998 kirjutise "Lapsetapjad lähevad vangi" juures ilmunud foto kooskõla kohta hea ajakirjandustavaga.

Värvilisel suureformaadilisel fotol on kujutatud surnuks näljutatud rinnalapse surnukeha. Lisaks on samas ajalehenumbris ära trükitud ka väike pilt poomisega enesetapu sooritanud mehest.

Avaliku Sõna Nõukogu tõdeb, et vägivalla ohvrite surnukehade kujutamist kohtab nii trükiajakirjanduses kui ka televisioonisaadetes väga sageli, mistõttu peab vajalikuks väljendada selle suhtes oma seisukoha ka üldisemalt.

Laibafoto ja -videomaterjali avaldamise puhul tuleb ajakirjanikul tõsiselt kaaluda selle uudisväärtust. Foto või filmi näitamine võib olla õigustatud, kui materjalil on esteetiline väärtus, sotsiaalne sõnum (millele tugineb materjali üldistusjõud: näiteks napalmiga põletatud vietnami laps), samuti vajadus hukkunu identifitseerida. Sealjuures tuleb säilitada austus surma suhtes, hukkunu, tema omaste ning vaataja suhtes. Põhjendamatult sageli, igas olukorras laibapiltide eksponeerimine nüristab auditooriumi sotsiaalse vastuvõtunärvi, mistõttu jääb ka iga järgmise foto või filmi mõjusus eelmisest väiksemaks.

Torkab silma, et toimetused kasutavad üha sagedamini politsei- ja kohtutoimikutes leiduvaid juurdlusmaterjale. Siinkohal on oluline märkida, et sellisel juhul on väga suur oht diskursuste segiminekuks: politsei tehtavad fotod kannavad hoopis teistsuguseid eesmärke kui ajakirjandusele vajalikud visuaalmaterjalid. Juurdluse täpsuse ja tõe väljaselgitamise funktsiooni kandvad fotod ja videod enamasti ei ole ega peagi olema esteetilised ega suure üldistusjõuga.

Surnukehade näitamisel tuleb arvestada ka hukkunu omastega. Kui laip on identifitseeritav, on üldjuhul vajalik omaste nõusolek, et mitte põhjustada neile põhjendamatuid kannatusi. Kui pilt surnukehast on äärmiselt suure üldistusjõuga või mingil muul põhjusel tuleb seda vältimatult näidata, on vajalik omakseid vähemasti informeerida niisuguse materjali avaldamisest. Vastasel korral ei saa mingil juhul pidada õigeks materjali avaldamist.

Sõnumilehes ilmunud foto kohta leiab ASN, et tegemist on põhjendamatu vägivaldse surma eksponeerimisega, millel puudub üldistusjõud. Seetõttu on Sõnumileht rikkunud head ajakirjandustava.

Jalus Esilehele Tagasi