Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 152
Registr. kuupäev 30.11.98
Kaebuse osapooled Tartu Vaba Waldorfkooli hoolekogu esimees Tiit Urva ETV vastu (Tiina Rebane, Publitsistikatoimetuse saade "Teateid tegelikkusest", 27.10.98)
Sisu moonutatud ja eksitav info ning kooliga seotud isikute huvide kahjustamine
ASN lahend 20.1.99, otsus: vabastav

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Tartu Vaba Waldorfkooli kaebust Eesti Televisiooni saate "Teated tegelikkusest" (27.10.98; käsitleti alternatiivhariduse temaatikat) suhtes.

Kooli hoolekogu esimees Tiit Urva leiab kaebuses, et saade kahjustas kooli õpilasi, lapsevanemaid ja õpetajaid ega vastanud kooli ootustele. Kaebuse järgi on materjal moonutatud, autor andis salvestamisel lubadusi, mida ei täitnud, arvamused ei olnud lahus uudistest ja saade sisaldas eksitusohtlikku montaaži.

Eesti Televisioon kinnitab vastuslauses, et saade on tehtud tasakaalustatult, tuginedes eeltööle, mille käigus vestles saate autor väga paljude inimestega. Saate eesmärk oli olnud viidata probleemi olemusele ja iga lapsevanema vastutusele lapse haridustee valimisel. Eesti Televisioon ei näe ajakirjanduseetika rikkumist.

Avaliku Sõna Nõukogu vaatas saate salvestist videolindilt ning asus seisukohale, et Eesti Televisioon ei ole rikkunud head ajakirjandustava. Saade on poolt- ja vastuarvamustega tasakaalustatud ning üldmulje saatest on Waldorf-pedagoogika suhtes pigem soosiv. ASN-ile ei jäänud montaaž
ist muljet, et üleannetu tüdruk (esitamas kehakeele märke) oleks Waldorfkooli õpilane.

ASN-i hinnangul ei olnud Waldorfkooli nõudmine osaleda saate monteerimisel-toimetamisel õigustatud. Kord juba antud intervjuu kuulub ajakirjanikule. Ringhäälingujaamal on õigus vabalt otsustada edastatavate programmide sisu üle.

ASN peab vajalikuks siiski juhtida tähelepanu tõigale, et saatejuht Tiina Rebasel ilmnes teema käsitlemisel huvide konflikt: ta oli oma lapse Waldorfkoolis mõni aeg tagasi ära võtnud. Huvide konflikt kahandab nii saate kui ka kanali usaldusväärsust. Saatejuht küll nimetas oma isiklikku kokkupuudet vabakooliga, kuid seda alles saate 20. minutil.

Jalus Esilehele Tagasi