Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 150
Registr. kuupäev 25.11.98
Kaebuse osapooled Rapla Politseiprefektuuri prefekt Raivo Aeg ajalehe Nädaline vastu (14.11.98 juhtkiri "Aina lammutavad, ehitamiseks pole aega")
Sisu politsei tööd vastutustundetult kritiseeriv artikkel
ASN lahend 20.1.99, otsus: vabastav

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Rapla Politseiprefektuuri (prefekt Raivo Aeg ja pressiesindaja Margus Mikomägi) kaebust ajalehe “Nädaline juhtkirja “Aina lammutavad, ehitamiseks ei ole aega” (14.11.98) suhtes.

Prefektuuri esindajad leiavad, et juhtkiri, eriti selle lause “Enesest lugupidav kodanik politseisse tööle ei lähe” on ärevusttekitav ja kahjustab politseitöötajate mainet.

Nädalise peatoimetaja Tõnis Tõnisson kirjutab vastulauses, et politsei esindajad on lause kontekstist välja rebinud, nimetades fakte, millest lähtudes on toimetus arvamuse kujundanud (koosseisude alakomplekteeritus, Paikuse politseikooli õppurite vähene arv).

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Nädaline ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

ASN-il puudub informatsioon, et hiljuti politseisse tööle läinud inimestele oleks vaatlusalune lause kogu kontekstis tekitanud kannatusi.

Jalus Esilehele Tagasi