Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 147
Registr. kuupäev 20.11.98
Kaebuse osapooled ASN-i järelepärimine Tarbijakaitseametile seoses SL kirjutisega "Pornoajakirja ees kaitsetud" (09.11.98)
Sisu Tarbijakaitseameti esindaja antud eksitav informatsioon
ASN lahend

KIRI RIIGI TARBIJAKAITSEAMETILE
23. november 1998



Lugupeetud ameti juht!

Lugesin hämminguga 9. novembri Sõnumilehe kirjutisest "Pornoajakirja ees kaitsetud" (autor Kadri Valner), et Teie asutuse juristi Urmas Ehasoo arvates võivad ilmuda valet sisaldavad erakuulutused, sest "kahjuks ei lähe need vastuollu seadusega".

Jutuks on ajakirjas "Maaja" ilmuvad erakuulutused, milles kuulutaja pakub intiimteenuseid. Asjaolude selgitamisel on anonüümne kuulutuse tellija andnud hoopis kellegi teise kontaktandmed (mobiiltelefoninumber), kes ei ole teenusega kuidagi seotud.

Põgusalgi vaatlusel leiab Reklaamiseadusest mitu paragrahvi, millega kõnealust laadi kuulutus kipub vastuolus olema.

1. Eksitav reklaam (§ 4) on keelatud.
2. Kõlvatu reklaam (§ 5) on keelatud.
3. Eraelu omandi kaitse (§7 p 2) (viiteid kellegi varale (mobiiltelefon) ei tohi teha ilma omaniku loata)
4. Prostitutsiooni reklaam (§ 20) on keelatud.

Ehasoo märgib Sõnumilehes: "Üheski seaduses ei ole märgitud, et kuulutuse andja peaks jätma ka oma koordinaadid või esitama näiteks passi."

Minu hinnangul eksib Ehasoo ka siin. Reklaamiseadus sätestab vastutuse reklaamiseaduse rikkumise puhul. Vastutus on solidaarne, kui tellija, tootja ja avalikustaja vastutust ei ole võimalik eraldi tuvastada. Seega vastutab väljaanne igal juhul valereklaami avaldamise eest. Trahv reklaamiseaduse rikkumise eest võib olla 60 000 krooni. Seega ei päde ka jutt, et keegi ei vastuta ja puuduvad sanktsioonid.

Reklaami müügiks sõlmivad meediaettevõtted tellijatega lepingu. Sama tuleks teha ka erakuulutuste puhul, kui toimetus soovib vastutust jagada.

Urmas Ehasoo seisukohad on seda pentsikumad, et sedalaadi reklaami üle on valitsus järelevalvet teostama määranud justnimelt tarbijakaitseameti.

Eelnevast johtuvalt palun Avaliku Sõna Nõukogule tutvustada Teie ameti ametlikke seisukohti nimetatud Sõnumilehe artiklis esile toodud asjaolude suhtes.

Lugupidamisega

Urmas Loit,
esimees



Riigi Tarbijakaitseameti vastus Avaliku Sõna Nõukogule
22.01.1999

Hr. Urmas Loit

Sõnumilehes avaldatud Tarbijakaitseameti peaspetsialisti Urmas Ehasoo seisukohast tulenev reklaami määratlemise küsimus oli arutusel Tarbijakaitseameti juurde moodustatud Reklaami Nõukoja koosolekul. Reklaami Nõukoja seisukohast lähtudes tuleb tunnistada, et Urmas Ehasoo poolt ajalehes avaldatud seisukoht oli ekslik.

Meedias avaldavate kuulutuste ja reklaamiga seonduv on Tarbijakaitseametil plaanis esitada põhjalikumaks arutamiseks järgmisele Reklaami Nõukoja koosolekule. Nõukoja poolt väljatöötatavatest seisukohtadest teavitame ka Teid.

Vabandame vastuse viibimise pärast.

Lugupidamisega
Marje Kokk
asedirektor

Jalus Esilehele Tagasi