Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 144
Registr. kuupäev 14.10.98
Kaebuse osapooled Eesti Lastekaitse Liidu president Ene Tomberg ajakirja “Luup” vastu (Vöörmann, “Kundas on kõik koolid kehvad”, nr. 20 (5.10.98); kaanepilt ja selle tekst)
Sisu nõrgemate koolide õpilaste alavääristamine
ASN lahend 20.01.99, otsus: tauniv

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Lastekaitse Liidu presidendi Ene Tombergi kaebust ajakirja Luup nr 20 (5.10.98) kaanepildi suhtes.

Lastekaitse Liidu arvates on kujutis (põhku täis lahtise peakupliga poiss tagantvaates) koos kaastekstiga "Kus sirguvad põhupead? 50 kehvemat Eesti kooli" kõnealuste koolide õpilaste suhtes alavääristav.

Luubi peatoimetaja Peeter Ernits teatab vastuslauses, et kaanekujundus on iseseisev kunstiliik, mille hindamine ei ole Lastekaitse Liidu ega Avaliku Sõna Nõukogu pädevuses. Sõna "põhupea" ei kuulu Ernitsa kinnitusel solvavate sõnade hulka. Ernits avaldab vastuslauses seisukohta, et Lastekaitse Liit võiks pigemini võidelda laste õiguse eest saada head haridust.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et ühegi ajakirjandusväljaande kaanekujundust ei saa käsitleda täiesti lahus ajakirjanduse üldistest hindamiskriteeriumidest, välja arvatud kui kaanekujundus ei ole just ajakirja sisuga mitteseonduv kunstiteose reproduktsioon.

Kõnealusel juhul saab kaanekujundust vaadelda eeskätt ajakirjas leiduva materjali viitelise osana, sest visuaalse lahenduse juurde kuulub tekst, mis seob pildi otseselt kirjutisega "Kundas on kõik koolid kehvad" ja selle juures asuva tabeliga 50 kehvema kooli kohta. Seetõttu leiab ASN, et ajakiri on sidunud nimetuse "põhupea" ajakirjas märgitud koolide õpilastega.

Selgitamaks, kas kaanekujundus võiks olla lastele solvav, korraldas ASN küsitluse ühes märgitud 50 koolist, usutledes 64 9.-11. klassi õpilast, samuti vesteldes õpetajatega. Valdav enamik õpilasi leidis, et pilt on oma kontekstis solvav. Seda ka siis, kui küsitluse käigus ei olnud õpilastele veel öeldud, et selle pildiga on sümboliseeritud ka nende kooli õpitulemusi.

Küsitluse tulemustest tegi ASN järelduse, et Luubi kaanepilt kirjutise kontekstis on õpilastele (ja ka õpetajatele) solvav, millega on Luup läinud vastuollu ajakirjanduse eetikakoodeksi punktiga 1.5. (kellelegi ei tohi tekitada põhjendamatuid kannatusi) ja rikkunud head ajakirjandustava.

Jalus Esilehele Tagasi