Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 143
Registr. kuupäev 13.10.98
Kaebuse osapooled Valter Parve kaebus ajalehe “Õhtuleht” vastu) (Rein Jõerand “Pärnu sotsiaalametnik antakse kohtusse”, 9.10.98)
Sisu “Eesti ajakirjanduseetika koodeksi” p-de 4.2, 4.6, 5.1, 5.2 eiramine
ASN lahend 9.12.98, otsus: tauniv

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Pärnu sotsiaalhoolekandeameti juhataja Valter Parve kaebust Õhtulehe kirjutise “Pärnu sotsiaalametnik antakse kohtusse” (Rein Jõerand, 9.10.98) suhtes.

Valter Parve leiab, et ajaleht, esitades tema vastu tõsiseid süüdistusi, ei ole andnud talle võimalust koheseks kommentaariks ning et kirjutises avaldatakse arvamust tema vaimse tervise suhtes, mis tekitab kahju tema mainele.

Õhtuleht kirjutise kohta selgitusi ei andnud.

Avaliku Sõna Nõukogu leiab, et Õhtuleht on rikkunud head ajakirjandustava. Tegemist on tugevalt kriitilise kirjutisega, mis eeldab kõigi asjasse puutuvate osapoolte ärakuulamist. Nii kirjutise faktoloogia kui ka hinnangud tuginevad ühe asjast huvitatud poole sõnadele, samas kui süüdistatavale ei ole pakutud kohest võimalust vastuväideteks. ASN ei näe ühtegi põhjust, miks ei võinuks loo ilmumine senikaua viibida, kuni on saadud kommentaar ka Valter Parvelt

Jalus Esilehele Tagasi