Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 142
Registr. kuupäev 25.9.98
Kaebuse osapooled Riigikogu õiguskomisjon ajalehe “Õhtuleht” vastu (142) (Riho Lumi “Vägistamise eest peab maksma”, 24.09.98; “Riigikogu hääletas Eesti haritud maailmast välja”, 24.09.98)
Sisu eksitav info
ASN lahend 9.12.98, otsus: vabastav

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Riigikogu õiguskomisjoni esimehe Daimar Liivi kaebust Õhtulehes 24. Septembril 1998 ilmunud kirjutiste “Vägistamise eest peab maksma” (Riho Lumi) ja “Riigikogu hääletas Eesti haritud maailmast välja” suhtes.

Daimar Liivi arvates kirjeldavad kirjutised olukorda ebaadekvaatselt ja ebaprofessionaalselt.

Õhtuleht ASN-ile kirjutiste kohta selgitusi ei andnud.

Avaliku Sõna Nõukogu leidis, et kaebus ei osuta ühelegi faktiveale, mida ajakirjanik(ud) on teinud. Kaebuses on kirjeldatud kehtivat olukorda, kuid see ei erine oma sisu poolest sellest faktoloogiast, mille on esitanud Õhtuleht.

Õhtulehel on põhjendatult õigus esitada kriitilisi seisukohti seadusandja tegevuse suhtes ja seadusandja peab olema selliseks avalikkuse tähelepanuks valmis. ASN asus seisukohale, et seaduse tekst peab olema niivõrd selge, et teda on võimalik mõista vaid ühte moodi.

Kui Riigikogu õiguskomisjoni esimehe arvates on ajaleht olukorda valesti kirjeldanud, olnuks õigeim esmalt taotleda sõna vastulauseks (Ajakirjanduseetika koodeksi p. 5.2) ja seadust avalikkusele selgitada.

Eelöeldut silmas pidades leiab ASN, et Õhtuleht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Jalus Esilehele Tagasi