Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 139
Registr. kuupäev 3.9.98
Kaebuse osapooled Eesti Riigiarhiivi filiaali arhivaar Peeter Väljas "Eesti Ekspressi" vastu (Pekka Erelt, "Surm selja tagant", 20.8.98)
Sisu hea ajakirjandustava rikkumine, avaldajale moraalse kahju tekitamine ning autoriõiguse reeglite eiramine seoses uurimus- materjali avaldamisega
ASN lahend 16.9.98, otsus: valdavalt vabastav.

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Peeter Väljase kaebust "Eesti Ekspressi" vastu seoses kirjutisega "Surm selja tagant" (Pekka Erelt, 20.8.98).

Peeter Väljas leiab, et kirjutis koosneb valdavalt väljavõtetest tema teadusartiklist, mis on mõeldud ilmuma peatselt väljaantavasse kogumikku. Teda kui autorit "Eesti Ekspress" materjali kasutamisest ei informeerinud.

"Eesti Ekspressi" vastulauses, mis on saadetud Hans H. Luige nimel, märgitakse, et ajakirjanik tegi kirjutise lõpus viite teabe allikale. Materjali sai ajaleht Riigikantselei koordinatsioonidirektorilt Eerik-Niiles Krossilt, mida kinnitab ka Peeter Väljas. "Eesti Ekspress" on seisukohal, et materjali avaldamine teenis avalikkuse huve.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et "Eesti Ekspress" on teinud viite materjali päritolule ja autorsusele, mistõttu ei ole ajalehe käitumine vastuolus hea ajakirjandustavaga.

Avaliku Sõna Nõukogu leidis siiski, et korrektne oleks olnud materjali autorit teksti kasutamisest eelnevalt informeerida. Samuti ei pidanuks "Eesti Ekspressi" ajakirjanik end lugejale esitama kirjutise ainuautorina, kui tegelikult tegutses ta teise autori materjali refereerijana.

Avaliku Sõna Nõukogu märgib ka, et oma osa probleemi tekkimises oli Riigikantselei koordinatsioonidirektoril Eerik-Niiles Krossil, kes andis Peeter Väljase materjali ajakirjanikule kasutamiseks. Seeläbi oli ajakirjanikul õigus käsitleda materjali ametlikuna (avalikuna). Krossi tegevuse arutamine jääb aga väljapoole ASN-i pädevuse piire.

Jalus Esilehele Tagasi