Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 134
Registr. kuupäev 3.7.98
Kaebuse osapooled Leedu Ajakirjanike ja Kirjastajate Eetikakomisjon ajalehe "Postimees" vastu (Annika Alasoo, "Tartus kunstviljastatud nelikud sündisid Vilniuse naistekliinikus", 27.5.98)
Sisu eraisikusse puutuva informatsiooni avaldamine ilma viimase nõusolekuta
ASN lahend 11.11.98 Otsus: vabastav

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Postimehe kirjutist "Tartus kunstviljastatud nelikud sündisid Vilniuse naistekliinikus" (Annika Alasoo, 27.5.98), tulenevalt Leedu Ajakirjanike ja Kirjastajate Eetikakomitee pöördumisest.

Leedu Ajakirjanike ja Kirjastajate Eetikakomitee palus nimetatud kirjutist arutada, sest selles avaldatud informatsioon leidis ümbertrükkimist Leedu ajalehes Lietuvos rytas ja põhjustas kaebuse Leedu komiteele seoses eraisiku delikaatsete andmete (sünnituse üksikasjad) avalikustamisega.

Postimees sisulist selgitust artikli kohta ei andnud, viidates informatsiooniallika konfidentsiaalsusele.

Avaliku Sõna Nõukogu peab oluliseks käesolevas kaasuses juhtida meediaväljaannete tähelepanu asjaolule, et lapse sündimise ja viljastamise viis, lapse põlvnemine, lapse hooldusvaidlused, tervislik seisund jms. on väga eraeluline informatsioon. Sedalaadi informatsiooni avaldamiseks on vajalik üldjuhul hankida asjaosalise isiklik nõusolek, kui see inimene kirjutises identifitseeritakse või ta on identifitseeritav. Meediaga suhtlemisel kogenematule inimesele tuleb selgitada räägitu võimalikke tagajärgi.

Vaadeldaval juhul ei ole aga Postimees nelikute ema oma lugejaskonnale identifitseerinud, sest kasutatakse vaid eesnime ja ka foto järgi ei ole inimene äratuntav. Eestikeelne ajaleht Postimees ei ole suunatud Leedu auditooriumile, kus laste ema võidaks ka kaudselt kindlaks teha.

Tutvunud Lietuvos Rytase kirjutise tõlkega, nendib ASN, et Leedu ajaleht on avaldanud ema kohta palju rohkem eraelulisi üksikasju kui Postimees. Lietuvos rytase kirjutis ei ole Postimehe artikli tõlge, vaid iseseisev kirjutis, mille eest vastutab Leedu ajaleht vastavalt Leedus kehtivale konventsioonile ja mille arutamine ei kuulu ASN-i pädevusse. ASN-il ei ole alust arvata, et Postimehe kirjutis oleks põhjustanud nelikute emale kannatusi, mistõttu ASN leiab, et Postimees ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Jalus Esilehele Tagasi