Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 132
Registr. kuupäev 26.5.98
Kaebuse osapooled Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse direktor Andres Adamson Eesti Televisiooni vastu (saade "Suures Plaanis", 10.5.98)
Sisu ühepoolne allikakäsitlus, tegelikkust moonutavad kommentaarid
ASN lahend 15.7.98 vabastav

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse direktori Andres Adamsoni kaebust Eesti Televisiooni saates "Suures plaanis" avaldatud saatelõigu suhtes, milles käsitleti riigieksamite korraldust (Arni Alandi, 10. mai 1998).

A.Adamsoni seisukohalt oli saatelõik erapoolik ning sisaldas ebaõiglasi süüdistusi ja valet ning temale kui teema osapoolele ei antud sisuliselt sõna.

Eesti Televisiooni vastusest nähtub, et koolide seisukohti oli üldistatult refereeritud vestluse põhjal väga suure hulga koolijuhtidega. Materjali selguse huvides oli konkreetseid intervjuulõike kasutatud üksnes Tallinna Üldgümnaasiumi esindajatega. Materjali autor möönab, et paar väljendit võivad põhjustada väärtõlgendusi.

ASN arutas kaebust ETV esitatud saatelõigu sõna-sõnalise üleskirjutuse järgi, sest videosalvestist ei olnud säilinud.

ASN asus seisukohale, et saatelõigus oli tõstatatud oluline teema, mis on suure avalikkuse huvi objekt: Eksamikeskuse tegevus mõjutas väga paljude inimeste elu. Lugu on tasakaalus. Mitmetitõlgendatavused ei ole eksitavad konkreetse loo kontekstis. Seetõttu leiab ASN, et Eesti Televisioon ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Urmas Loit,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi