Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 131
Registr. kuupäev 26.5.98
Kaebuse osapooled Arstlik Perenõuandla ajakirja "X-press" vastu (Lee Taal, "Abort - õudus ainult tüdrukutele", nr 4/1998)
Sisu vale ja ohtliku informatsiooni levitamine
ASN lahend 15.7.98 tauniv

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Eesti Pereplaneerimise Liidu (Imre Rammul) ja Eesti Naistearstide Seltsi (Helle Karro) kaebust ajakirja X-Press 1998. aasta aprillinumbris ilmunud Lee Taali kirjutise "Abort. Õudus ainult tüdrukutele".

Kaebuse esitajate kinnitusel on üksikasjalikud kirjeldused abordi katkestamise võimalustest valed ning nende järgimine eluohtlik.

X-Pressi peatoimetaja Marek Kallin leiab vastulauses, et abordivõimaluste kirjeldamise eesmärk ei olnud noori vastavale käitumisele õhutada: protseduure on tutvustatud äärmiselt negatiivses kontekstis.

ASN asus seisukohale, et X-Press on rikkunud head ajakirjandustava, sest aborditegemise kirjeldus on vastuolus Eesti ajakirjanduse eetikakoodeksi punktiga 1.4.: ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav informatsioon. Abordi ohtlikkuse selgitamiseks ei olnud ASN-i arvates vajalik esitada detailset kirjeldust, mille kasutamine praktikas võib asjatundjate kinnitusel kaasa tuua eluohu. Iga lugeja ei pruugi märgata kirjutise negatiivset konteksti.

Urmas Loit,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi