Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 129
Registr. kuupäev 20.4.98
Kaebuse osapooled Leo Ilvese kaebus Pärnu Postimehe kohta (Lihtsalt Maria "Kevad ajab ilvese haisutama", 4.4.98)
Sisu solvamine, varjunime kasutamine
ASN lahend 15.5.98, otsus: tauniv

Avaliku Sõna Nõukogu arutas endise ajakirjaniku Leo Ilvese kaebust Pärnu Postimehe vastu seoses kirjutisega "Kevad ajab ilvese haisutama" (4. aprill 1998).

L.Ilves leiab, et ajaleht on teda kui eraisikut mõnitanud ja solvanud, nahutades teda tänavaküsitlusest keeldumise ja ajalehe kritiseerimise eest. Kirjutise juures on avaldatud ka L.Ilvese foto. Samas on kirjutise autor kasutanud varjunime Lihtsalt Maria.

Pärnu Postimehe esitatud selgitavatest materjalidest nähtub, et kirjutise autorit Ragne Jõeranda jahmatas L.Ilvese reageering tema intervjuupalvele: mees oli hakanud sõimama. Varjunime kasutamine olevat rubriigi (naljalehekülg "Perroon") vorminõue. Autor väidab, et lugu on kirjutatud ilma pahatahtlikkuseta. Peatoimetaja Toomas Roosileht võtab õigeks, et L.Ilvese nimega tõmmatud paralleel ei ole korrektne.

Avaliku Sõna Nõukogu leiab, et Pärnu Postimees on rikkunud head ajakirjandustava.

Igal inimesel, eriti eraisikul on õigus keelduda intervjuu andmisest. Ajakirjanik peab selle võimalusega arvestama ning olema valmis kuulma ka negatiivseid arvamusi nii tema kui ka toimetuse töö suhtes.

ASN distantseerib end intervjuu küsimise käigus toimunud intsidendi analüüsist, kuid poolte esitatud seisukohtadest nähtub, et mõlemad said sellest vahejuhtumist negatiivseid emotsioone. Ajakirjanikul on otsepääs massikommunikatsioonikanali juurde oma arvamust väljendama. Selles kontekstis lasub ajakirjanikul ka suurem vastutus sellelaadsete juhtumite puhul. ASN-i arvamuse kohaselt kasutas autor ära oma tugevama positsiooni avalikuks kättemaksuks, samas kui L.Ilvesel puudus kanal oma seisukohtade avaldamiseks–kaitsmiseks.

Autor on eelistanud jääda anonüümseks, samas kirjutise objekt identifitseeritud maksimaalsel võimalikul viisil: nimi, sotsiaalne staatus (endine ajakirjanik), foto. ASN leiab, et tugeva kriitika puhul peab ka autor end identifitseerima.

Kooskõla hea ajakirjandustavaga puudub ASN-i hinnangul ka mängimisel inimese nimega ning selle alavääristamisel.

Jalus Esilehele Tagasi