Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 128
Registr. kuupäev 17.4.98
Kaebuse osapooled Vandeadvokaat Viktor Kaasik "Eesti Ekspressi" vastu (Arvi Tapver "Viktor Kaasik tõmbas konkurendi kliendid üle", 3.4.98)
Sisu maine kahjustamine laimuga, lugeja eksitamine
ASN lahend 15.5.98, otsus: osaliselt tauniv

Avaliku Sõna Nõukogu arutas vandeadvokaat Viktor Kaasiku kaebust Eesti Ekspressis avaldatud kirjutise "Kindlustus. Maaklerfirma kahtlustab tuntud advokaati vääritus käitumises. Viktor Kaasik tõmbas konkurendi kliendid üle" (Arvi Tapver, 3. aprill 1998).

Viktor Kaasik leiab, et teda on laimatud, kuna süüdistus oskusteabe ja klientide ülevõtmises ei vasta tõele. Artikkel, mida autor V.Kaasikule tutvustas, erines märgatavalt sellest, mis tegelikult ilmus.

Eesti Ekspressi peatoimetaja Aavo Kokk ütleb oma vastulauses, et ajaleht käsitles teemat selle olulisuse pärast. Neil oli juhtunu kinnituseks kindla allika selgitus toimunu kohta. Peatoimetaja möönab, et toimetus asus kirjutisega ise andma hinnangut V.Kaasikule, selmet esitada osapoolte seisukohti, samuti et toimetus segas fakti ja kommentaari.

Avaliku Sõna Nõukogu leiab, et Eesti Ekspress on käsitlenud olulist teemat, mille suhtes kehtib avalikkuse õigus teada.

Avaliku Sõna Nõukogu ei saa langetada otsust faktoloogia paikapidavuse kohta. ASN sedastab vaid, et faktide allikaks on kindel inimene, kellele on kirjutises ka viidatud. Toimetus on tasakaalustuseks pakkunud kohe sõna ka V.Kaasikule, kes samas kirjutises süüdistusi tõrjub. Kirjutises peatutakse ka kahe vaidlusse kaasatud firma ühisavaldusel, milles vastastikuseid pretensioone eitatakse.

Avaliku Sõna Nõukogu soostub peatoimetaja enesekriitikaga, et toimetus on kirjutises hakanud ise andma hinnanguid ning asunud silmnähtavalt ühe asjaosalise (Lowndes Lambert Eesti AS) poolele. ASN leiab, et tegu on hea ajakirjandustava rikkumisega (koodeksi p. 4.1. uudise ja kommentaari lahususe põhimõte), mis tegi võimatuks toimetuse eesmärkide saavutamise.

Eelöeldut silmas pidades sõnastab ASN otsuse Eesti Ekspressi suhtes osaliselt taunivana.

Jalus Esilehele Tagasi