Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 126
Registr. kuupäev 9.3.98
Kaebuse osapooled Maksuameti peadirektor Kalev Järvelill "Äripäeva" vastu (Peeter Raidla "Maksuametnik kahtluse all kasiinoäris", Äripäev, 27.02.1998)
Sisu maksuameti direktori asetäitja sidumine osalusse kasiinoäris; ajakirjanik Raidla kui maksuvõlglase õigustatus kujundama avalikku arvamust
ASN lahend 10.6.98 Otsus: vabastav

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Maksuameti kaebust seoses 27. veebruari Äripäevas ilmunud Peeter Raidla kirjutisega "Maksuametnik kahtluse all osaluse eest kasiinoäris".

Maksuameti peadirektor Kalev Järvelill leiab, et Tallinna Maksuameti asedirektorit Tamara Jõerüüti on süüdistatud alusetult ja meelevaldselt, tõendamata väiteid ühegi fakti või dokumendiga. Maksuamet seostab kirjutise autori tegevust pahatahtlikkusena, sest T.Jõerüüt tegeleb AS Õhtuposti maksuvõlgadega. P.Raidla on aga Maksuameti kinnitusel selle AS-i juhatuse esimees, mistõttu nimetab K.Järvelill P.Raidlat oma avalduses maksuvõlglaseks. Maksuametit huvitab, (1) kas artikkel on kooskõlas hea ajakirjandustavaga ja (2) kas maksuvõlglane võib töötada juhtiva ärilehe juures.

Äripäeva peatoimetaja Igor Rõtov teatab oma vastulauses, et info T.Jõerüüdi kohta pärineb dokumentidest, mida P.Raidlale näidati, kuid millest ei antud koopiaid. Ka I.Rõtovil ei ole tema enda sõnul olnud põhjust kahelda allikmaterjali autentsuses. I.Rõtov märgib, et allikad on erinevatel põhjustel muutunud veel ettevaatlikumaks kui varem, mistõttu võib loota teatud asjaolude selginemisele alles kriminaalmenetluses inglasest kasiinomäned¯eri Martin-James Symonsi ja tema assistendi Kaido Esna vastu. I.Rõtovi arvates ajab Maksuamet segi üksikisiku ja juriidilise isiku maksuvõlad.

Avaliku Sõna Nõukogu märgib, et ajal, mil P.Raidla oli esitanud politseile avalduse kirjutises toodud asjaolude selgitamiseks, ei saanud ASN käesolevat kaasust vaadelda. Käsitluse tegi taas võimalikuks asjaolu, et P.Raidla võttis avalduse tõendusmaterjali puudusel politseist tagasi.

ASN asus Maksuameti esitatud esimeses küsimuses seisukohale, et probleem, mida Äripäev kajastas – kõrge maksuametniku võimalik seotus kasiinoäriga –, kuulub vaieldamatult avalikkuse huvi orbiiti. Ajakirjanik peab kaitsma ka oma allika konfidentsiaalsust, kui on olemas sellekohane kokkulepe.

Kirjutises on säilitatud allikatasakaal. Ajakirjanik on juhindunud eetikakoodeksi p. 5.1. nõudest: kui kellegi kohta esitatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle võimaluse korral pakkuda kommentaari võimalust samas numbris. Artikli autor on viidanud Äriregistrile, mis ei kinnita T.Jõerüüdi kuulumist kasiino omanike või juhtide ringi. Samuti on sõna pakutud T.Jõerüüdile endale, kes samas kirjutises nimetab süüdistust provokatsiooniks. Süüdistust on tõrjunud nii samas kirjutises kui ka hilisemas vastulauses Äripäevale kasiino omanik Armin Karu.

ASN osundab samas, et keerukate ja delikaatsete materjalide ettevalmistamisel peaks ajakirjanik leidma tugevate süüdistuste katteks võimaluse korral mitu allikat.

Maksuameti teises küsimuses ei ole ASN-il pädevust otsust langetada, sest iga tööandja on vaba otsustustes, keda tööle võtta.

Eelöeldust tulenevalt on ASN otsus valdavalt vabastav: Äripäev ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Jalus Esilehele Tagasi