Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 123
Registr. kuupäev 13.2.98
Kaebuse osapooled Eesti Päevalehe kaebus Postimehe kohta: (PM 17. 01.98 2. lk lühiintervjuud).
Sisu EPL materjalide kasutamine PM-s väljaande loata ning autorile ja väljaandele viitamata
ASN lahend 6.3.98, otsus: tauniv

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Eesti Päevalehe peatoimetaja Kalle Muuli kaebust Postimehe vastu. Kalle Muuli kinnitusel on Postimees 1998. aasta 17. jaanuari väljaande teisel leheküljel avaldanud allikaviiteta välisministeeriumi poliitikaosakonna peadirektori Sven Jürgensoni ja kaitseminister Andrus Ööveli seisukohavõtud, kusjuures need on peaaegu sõna-sõnalt ümber kirjutatud 16. jaanuari Eesti Päevalehe seitsmendal leheküljel ilmunud Märt Kivise artiklist “Balti harta saab allkirjad”.

Postimehe vastutav peatoimetaja Marko Mihkelson teatas vastualuses, et allikaviited puuduvad üksnes trükitehnilistel põhjustel.

Avaliku Sõna Nõukogu leiab, et Postimees on rikkunud head ajakirjandustava. Teiste väljaannete materjalide taaskasutamisel nõuavad nii hea ajakirjandustava kui ka autoriõigus viidet allikatele.

Jalus Esilehele Tagasi