Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 122
Registr. kuupäev 7.1.98
Kaebuse osapooled Kodanik EH Sõnumilehe vastu (Tiiu Põld "Miinitraaleri "Sulev" ekskomandör pesi end kohtus puhtaks", 28.10.97)
Sisu solvav, süüdistav, ühepoolne materjali esitamine; vastulause avaldamata jätmine
ASN lahend 23.1.98, otsus: vabastav

Avaliku Sõna Nõukogu arutas EH kaebust Sõnumilehe kirjutise "Miinitraaleri "Sulev" ekskomandör pesi end kohtus puhtaks" (28.10.97, autor Tiiu Põld).

EH leiab, et kirjutis solvab ja laimab teda ning tugineb moonutatud faktidele. Lehetoimetus jättis EH väitel tema vastulause avaldamata.

Sõnumilehe peatoimetaja Mart Luik väidab, et EH toimetusse toodud teksti (9 lk) ei ole võimalik pidada adekvaatseks vastulauseks. Ajakirjanik Tiiu Põllu kinnitusel põhineb kirjutis kohtuinstungil kuuldule ning vestlusele hukkunud meremehe vanematega. Sõnumilehe seisukohast sisaldab EH vastulause ka valet.

Avaliku Sõna Nõukogu leidis, et Sõnumileht ei ole rikkunud head ajakirjandustava. Kõnealune kirjutis tugineb kohtuistungil kogetule ja seal avalikuks tulnud informatsioonile EH vastulause on sisult ja vormilt märksa avaram kui olnuks õigustatud võimalike fakti- ja tsitaadivigade õiendamiseks (vt Eesti Ajakirjanduseetika Koodeksi p. 5.2.), pigem on tegu teemaarendusega, mille avaldamise üle otsustamise õigus on toimetusel.

Jalus Esilehele Tagasi