Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 116
Registr. kuupäev 30.10.97
Kaebuse osapooled Love Raadio Õhtulehe vastu (Tõnu E. Paakspuu "Love Raadio otsib ikka uut omanikku", 20.10.97 ja Sirje Mägi "Love Raadio nelja-aastane", 27.10.97)
Sisu moraalse ja materiaalse kahju tekitamine väärfaktide esitamise läbi.
ASN lahend 21.11.97, otsus: vabastav

Avaliku Sõna Nõukogu menetles Love raadio kaebust Õhtulehe kirjutiste "Love-raadio otsib ikka uut omanikku" (20.10.97, autor Tõnu E. Paakspuu) ja "Love raadio nelja-aastane" (27.10.97, autor Sirje Mägi).

Love raadio tegevdirektor Uku Kuut kinnitab oma kaebuses, et kirjutistes on esitatud väärfakte ja väljamõeldisi. Väide Love raadio peatsest müükiminekust on Uku Kuudi kinnitusel vale, tugineb kahtlastele allikatele ning avaldatud Love raadio nõusoleku ja kommentaarita. Love'i mainet kahjustav on Kuudi kinnitusel ka väide, et jaama sünnipäevapeol "ootamatult naeratas fortuuna sünnipäevalistele endile", jättes mulje, et Love'i töötajad jagasid loteriivõidud isekeskis.

Õhtulehe peatoimetaja Hallar Lind ütleb vastulauses, et Love raadio müükipaneku versiooni esitades on osundatud allikatele. Hallar Linnu kinnitusel tähendab "sünnipäevaline" sünnipäeval osalejat, mistõttu ei saa seda sõna artikli kontekstis pidada Love'i mainet kahjustavaks.

Avaliku Sõna Nõukogu leiab, et Õhtuleht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Müümise versiooni esitades on ajaleht viidanud Love'i endise direktori varasemale avaldusele. Ka versiooni muus osas on viidatud Love'i anonüümsele siseinfole. Et Love ei ole oma kaebuses Õhtulehe kirjutise üksikasju ümber lükanud ning et Avaliku Sõna Nõukogul puudub juurdlemispädevus faktide õigsuse kontrollimiseks, nendib ASN Õhtulehe formaalset korrektsust materjali esitamisel.

Et tegu ei ole kriitiliste materjalidega raadiojaama aadressil, ei ole ASN-i hinnangul Love'i kommentaari küsimatajätmine käsitletav hea ajakirjandustava eiramisena.

Sünnipäevapeo loosimist kirjeldav lõik on Õhtulehes sõnastatud mitmeti tõlgendatavana. Sellest hoolimata ei ole selles lõigus otsesüüdistust, justnagu oleksid loteriivõidud langenud Love raadio töötajatele.

Jalus Esilehele Tagasi