Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 115
Registr. kuupäev 30.10.97
Kaebuse osapooled Eesti Keelestrateegia Keskus Eesti Päevalehe vastu (Mart Rannut "Kolm miljonit raisus", 16.10.97).
Sisu teadliku vale ja alusetu laimu levitamine
ASN lahend 21.11.97, otsus: tauniv

Avaliku Sõna Nõukogu käsitles Eesti Keelestrateegia Keskuse direktori Viive Aasma kaebust Eesti Päevalehes 16. oktoobril 1997 ilmunud Mart Rannuti repliigi "Kolm miljonit raisus" vastu. Viive Aasma leiab, et autor on esitanud teadlikult valet (keskuse eelarve jagunemise ja kasutamise, direktori taustandmete ja keelestrateegia dokumendi kohta), põhjendamatuid süüdistusi ja solvates inimesi.

Eesti Päevalehe peatoimetaja Kalle Muuli leiab, et toimetusel ei ole kaebusega midagi tegemist, sest autor ei ole toimetuse töötaja. Kalle Muuli sõnul on kirjutis avaldatud arvamusküljel, millest johtuvalt on arvamus vaba, fakt aga püha.

Avaliku Sõna Nõukogu leiab, et nii autor kui ka toimetus on rikkunud head ajakirjandustava.

ASN leiab samuti, et artikli autor on vaba oma arvamust avaldama. Kuid faktid, millele arvamus toetub, peavad olema korrektsed.

ASN-i seisukoht on, et toimetus kannab vastutust kogu väljaande ajakirjandusliku materjali eest. Sealhulgas kuulub hea ajakirjandustava juurde, et toimetus kontrollib arvamuskülje mittekoosseisuliste autorite kaastöödes leiduvaid fakte. ASN asus seisukohale, et mitte kõik M.Rannuti kirjutises faktidena esitatu pole kooskõlas tegelikkusega.

ASN nendib ka, et tugevalt kriitilise materjali avaldamisel, ka arvamusküljel ja toimetusevälise kaastööna, peaks vastulause hankimise kohustus lasuma ka toimetusel. Seda eeldab hea ajakirjandustava tasakaalustatuse nõue. Kriitika alla sattunu ei pruugi seda oma õigust ise teada. Seega eeldanuks M.Rannuti kriitilise repliigi avaldamine vastulause tellimist ja avaldamist Eesti Keelestrateegia Keskuselt isegi siis, kui Keelestrateegia keskus niisugust soovi ise polnud avaldanud.

Jalus Esilehele Tagasi