Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 113
Registr. kuupäev 13.9.97
Kaebuse osapooled Valgamaalase toimetaja Imbi Ernits-Kaljuste kaebus Võrumaa Teataja kohta: Mari-Anne Leht "Otepää on Valgamaa visiitkaart", VT 2.8.97; Otepää Teataja kohta
Sisu Võrumaa Teataja kohta: maine kahjustamine põhjendamatute hinnangute, tegelikkuse moonutuste, vale fakti ja kallutatud võrdlusmaterjali esitamisega; Otepää Teataja kohta: küsimus ajalehe sõltumatusest, lehejuhtide kriitikast Valgamaalase aadressil
ASN lahend 24.9.97, otsus:
- kaebus Võrumaa Teataja vastu tagasi lükatud;
- tauniv Otepää Teataja päismiku suhtes

Avaliku Sõna Nõukogu arutas "Valgamaalase" peatoimetaja Imbi Ernits-Kaljuste kaebust ajalehtede "Võrumaa Teataja" ja "Otepää Teataja" vastu.

Imbi Ernits-Kaljuste leidis, et "Võrumaa Teatajas" 2. augustil ilmunud artiklis "Otepää on Valgamaa visiitkaart" on kahjustanud "Valgamaalase" mainet põhjendamata hinnangute, tegeliku olukorra moonutuste, vale fakti ja kallutatud võrdlusmaterjali esitamisega. Samuti soovis Imbi Ernits-Kaljuste "Valgamaalase" toimetuse nimel ASN-i seisukohta küsimuses, kas kohalike omavalitsuste ametnike toimetataval ja maksumaksja raha eest välja antaval ajalehel "Otepää Teataja" sobib end päismikus tituleerida "sõltumatuks".

ASN-i järelepärimisele vastas "Võrumaa Teataja", et Kaljuste ei ole soovinud kasutada nende ajalehte väidetavate väärandmete kummutamiseks.

"Otepää Teataja" ei nõustunud Kaljuste väidetega. Ajalehe esindajad Ain Kruusmaa ja Meelis Naudi kinnitasid, et omavalitsused ei ole lehe sisusse sekkunud.

ASN lükkab tagasi selle osa kaebusest, mis on esitatud "Võrumaa Teataja" vastu, sest ei pea võimalikuks arutada meediaväljaannete vahelisi suhteküsimusi.

"Otepää Teataja" päismiku suhtes langetas ASN tauniva otsuse. Sõnaühend "sõltumatu ajaleht" päismikus on lugejaile eksitav, sest "Otepää Teatajat" finantseerib kohalik võim (Otepää linn, Pühajärve ja Palupera vald). See kätkeb võimalust, et ajaleht on kontrollitav poliitilise võimu poolt.

Jalus Esilehele Tagasi