Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 112
Registr. kuupäev 6.8.97
Kaebuse osapooled Kodanik E.K. ajakirja Luup vastu (Peeter Ernits "Tulnukad armastavad Eestit", nr. 14, 7.7.97).
Sisu Eraellu tungimine (sh fotode loata avaldamine) ja sellest moonutatud pildi loomine
ASN lahend 27.8.97, otsus: osaliselt tauniv

Avaliku Sõna Nõukogu menetles Peeter Ernitsa kirjutist "Tulnukad armastavad Eestit" ajakirjas Luup nr 14, 1997 tulenevalt E.K. kaebusest. E.K. leiab, et ajakirjanik on kahjustanud tema kui eraisiku mainet, avaldanud tema loata fotod ning toonud vastu E.K. tahtmist avalikkuse ette moonutatud pildi E.K. eraelust. E.K. peab kirjutist äärmiselt solvavaks ja halvustavaks, millega on püütud teda näidata vaimsete häiretega ning seksuaalselt väärastunud isikuna. Nime muutmine ei leevendavat seda arvamust, sest ajakirjandusest on läbi käinud ka E.K. õige nimi.

Luubi peatoimetaja Peep Kala soõnul oli kirjutise eesmärgiks anda kõnealusele juhtumile võimalikult realistlik seletus. E.K. solvamist ega tema eraelu rikkumist polnud mingil juhul plaanitud. P.Kala sõnul initsieeris vaadeldavas juhtumis kontakti ajakirjandusega E.K. ise. Eraelu kaitseks on E.K. nimi tekstis muudetud. Luubi peatoimetaja kinnitab, et fotod pole välja petetud, vaid saadud fotograaf Jaan Pääsukeselt. P.Kala kinnitab, et nii autor kui ka peatoimetaja on E.K. ees eraviisiliselt vabandanud.

ASN langetas otsuse osaliselt taunivana.

ASN-i seisukohast pole Luup kahjustanud E.K. head mainet ega rikkunud tema eraelu laia lugejaskonna ees. ASN-i arvates oli nime muutmine piisav abinõu E.K. eraelu kaitseks. Fotode järgi ei ole E.K. äratuntav. ASN-il puudub menetluslik võimalus välja uurida, kuidas toimetus fotosid hankis.

Samas ASN möönab taunivalt, et Eestimaa väiksusest tulenevalt ei ole E.K. maine ja eraelu olnud kaitstud tema kodukohas. ASN leiab olevat põhjendatud E.K. väited, et kirjutis on teda isiklikult solvanud ning häbimärgistanud inimeste ees, kes teavad tema seost kirjeldatava juhtumiga. Ajakirjanik pole järginud head tava, mille kohaselt loo tegelast tuleb käsitleda inimesena, mitte materjalina (vt. näiteks Tartu Ülikooli ajakirjandustudengite Academia Journalistica eetikakoodeks, anno 1980). Anonüümsed arvamused elektrilise stimulatsioonivahendi kasutamise kohta (rõhutatult pildiallkirjas) ning anonüümsete tuttavate arvamusele tuginev hinnang E.K. psüühilise seisukorra kohta ei ole toestatud faktidega ega ole ka kirjutises oluline Luubi poolt püstitatud eesmärgi saavutamiseks.

Jalus Esilehele Tagasi