Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 111
Registr. kuupäev 30.7.97
Kaebuse osapooled Politseiameti Liikluspolitsei büroo raadiojaamade Mega FM ja Sky Plus vastu
Sisu Info avaldamine politseitoimkondade asukoha kohta
ASN lahend 27.8.97, otsus: valdavalt vabastav

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Riigi Politseiameti liikluspolitsei büroo pöördumist, milles palutakse anda meedia eetikast lähtuv hinnang raadiojaamade Sky Plus ja Mega FM tegevusele edastada regulaarselt eetris politsei toimkondade täpne asukoht.

Liikluspolitsei seisukohalt kutsuvat selliste teadete esitamise laad liiklejaid üles liikluseeskirja nõuete rikkumisele. Politsei nendib ka selliste teadete distsiplineerivat mõju, kuid märgib, et raskete kuritegudega seotud operatsioonide puhul segab see politsei tööd.

Raadiojaamade esindajate sõnul edastatakse infot politsei asukohtadest koos muu vajaliku liiklusinfoga. Raadiojaamade juhid ei pea tõenäoliseks, et kurjategijad hangivad infot politsei asukoha kohta raadiost.

Avaliku Sõna Nõukogu, olles kuulanud liikluspolitsei esitatud salvestisi Sky Plus’i liiklusinfost, otsustas sõnastada otsuse valdavalt vabastavana.

Liikluspolitsei ei ole esitanud materjali ühegi konkreetse juhtumi kohta, mille puhul nad väidaksid, et on segatud politsei tööd. Avaliku Sõna Nõukogu ei saa langetada otsust teadete kooskõla kohta hea ajakirjandustavaga mingi teate liigitunnuse alusel (teade politsei asukohast, ilmateade, kinnisvarauudis). Nimetatud analüüsi aluseks saab olla konkreetne teade oma konkreetse sisu ja vormiga.

Avaliku Sõna Nõukogu täheldab rõõmuga, et liikluspolitsei büroo pöördumine on olnud katalüsaatoriks avaliku diskussiooni tekkimisele käesolevas teemavallas. On tekkinud parem töökontakt raadiojaamade ja politsei vahel. Politsei on tõhustanud oma tööd ning raadiod on pööranud enam tähelepanu liiklusteadete toimetuslikule küljele.

Avaliku Sõna Nõukogu märgib, et kõnealuste teadete eetrisse andmise põhikriteeriumiks peaks olema, kellele konkreetne teade edastatakse ja mis eesmärgil. Avaliku Sõna Nõukogu möönab siiski, et mitte alati ei ole politseipatrulli täpset asukohta avalikustavad teated lähtunud eelkõige avalikkuse huvist, mida peaksid arvestama nii politsei kui ka raadiojaamad.

Jalus Esilehele Tagasi