Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 108
Registr. kuupäev 3.6.1997
Kaebuse osapooled AS Joss AK ja Alo Koobi esindaja advokaat Jürgen Kirsis Õhtulehe vastu (Anne-Mari Alver "Riiulifirma ostab aktsiaid ja trügib börsile", 26.3.97)
Sisu maine kahjustamine ja au teotamine faktivigade ja tendentsliku esitusviisi läbi
ASN lahend 24.9.97, otsus: - au ja väärikuse osas küsimus õigusvaidluslik ja ASN-i pädevusse mittekuuluv;
- muus osas tauniv

Avaliku Sõna Nõukogu arutas AS Joss AK ja Alo Koop?i (esindaja advokaat Jürgen Kirsis) kaebust ajalehe "Õhtuleht" vastu, milles palutakse esitada hinnang "Õhtulehes" 26.märtsil 1997 Anne-Mari Alveri artiklile "Riiulifirma ostab aktsiaid ja trügib börsile".

Kaebuses väidetakse, et nimetatud artiklis on mitmeid olulisi faktivigu ning selle sisu on AS Joss AK ja Alo Koop?i au ja väärikust teotav ning artikkel loob lugejate silmis väära nägemuse äriühingust ja tema omanikest.

"Õhtuleht" ASN-ile omapoolset selgitust ei esitanud.

ASN leidis, et au ja väärikuse küsimus on õigusvaidluslik, mistõttu selle üle otsustamine ei kuulu ASN-i pädevusse.

Muus osas langetas ASN tauniva otsuse: artikkel on ebatäpne, selle pealkiri ja juhtlause on eksitav. Sellega on toimetus rikkunud hea ajakirjandustava täpsuse nõuet.

Jalus Esilehele Tagasi