Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 107
Registr. kuupäev 22.5.97
Kaebuse osapooled Keskkonnaministeeriumi kantsler Rein Ratas Pühapäevalehe vastu (Tiit Kändler "Äraajamata puud võetakse Eestis maha", 18.5.97)
Sisu Maine kahjustamine lausvale, tigeduse ja totruse tirazheerimise läbi
ASN lahend 9.7.97 otsus osaliselt tauniv: isiklik süüdistus faktidega toestamata

Avaliku Sõna Nõukogu menetles Pühapäevalehes 18. mail 1997 ilmunud Tiit Kändleri artiklit ?Äraajamata puud võetakse Eestis maha? johtuvalt keskkonnaministeeriumi kantsleri Rein Ratase kaebusest.

Rein Ratas leiab, et kirjutis levitab valet: tema ei ole andnud korraldust Harjumäe pargis ja Toompea nõlvadel puude mahavõtmiseks. Ka ministeerium ei ole Ratase sõnul andnud luba puude mahavõtmiseks. Ratas kinnitab, et keskkonnaministeeriumil polegi õiguslikku alust loa või keelu andmiseks.

Eesti Päevalehe peatoimetaja Kalle Muuli leiab vastuses kaebusele, et kantsler Ratase alluv keskkonnakaitsetalitus on andnud kooskõlastuse Toompea nõlvade rekonstrueerimise projektile. Ka keskkonnaminister Villu Reiljan kinnitab, et projekti on kooskõlastanud keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna loodushoiu talituse juhataja Tiit Randla, pärast seda, kui projekti tutvustas talle ministeeriumi töötaja Veljo Ranniku. Kooskõlastus on kinnitatud keskkonnaministeeriumi kantselei pitseriga. Kooskõlastatud projekt näeb ette 63 puu ja 1000 m² põõsaste likvideerimist.

ASN nendib, et igal juhul lasub keskkonnaministeeriumil vastutus puude raiumise eest, kui selle allüksuste töötajad kooskõlastavad projekti, mis näeb ette puude mahavõtmist. Samas on isiklik süüdistus Rein Ratase vastu põhjendamata, sest pole tõendeid, et kantsler ?andis korralduse? puud maha võtta.

Sellest lähtuvalt on ASN-i otsus osaliselt tauniv:

1. Taunimist väärib kirjutise autori faktidega toestamata isiklik süüdistus kantsler Rein Ratase vastu. Seega on ajalehe toimetus rikkunud hea ajakirjandustava täpsuse nõuet.

2. Pühapäevalehe etteheited keskkonnaministeeriumile on ASN-i seisukohalt põhjendatud, mistõttu ASN vabastab väljaande sellekohastest süüdistustest.

Jalus Esilehele Tagasi