Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 657
Registr. kuupäev 9.6.17
Kaebuse osapooled SIA Baltijas Mediju Alianse (tegevdirektor A.Blinovsi isikus) Postimehe kirjutise "Eesti maksumaksja taob kinni totraid "mänguasju"" (A.Kuzitskin, 31.5.17) kohta.
Sisu Valeinfo telekanali PBK kohta, maine kahjustamine
ASN lahend 14.9.17 Lahend: vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas SIA Baltijas Mediju Alianse (tegevdirektor Antons Blinovsi isikus) kaebust Postimehe kirjutise “Eesti maksumaksja taob kinni totraid "mänguasju”” (Andrei Kuzitskin, 31.5.17) kohta.

Kaebuse kohaselt on avaldatud telekanali Pervõi Baltiiski Kanal (PBK) kohta mittetäielikud ja eksitavad andmed, mille usaldusväärsust ei ole Postimees enne avaldamist nõuetekohaselt kontrollinud. Kirjutises on eksitavalt väidetud, et polevat selge, millistest allikatest ja millises mahus rahastab Tallinna linnavalitsus konkreetseid PBK telesaateid. Tegelikult toimuvat rahastamine riigihanke korras ning info allikate kohta olevat olemas linnavalitsuse kodulehel. Ka ei ole PBK-d käitav ettevõte aktsiaselts (vaid osaühing) ning [sanktsioonidealuse panga Rossija omanikul ja juhil] Juri Kovaltšukil puudub firmaga igasugune seos. Kaebuse esitaja taotles toimetuselt kirjutise eemaldamist veebist ning vigade paranduse avaldamist.

Postimehe peatoimetaja Lauri Hussar ASNile selgitusi ei andnud, märkides, et menetleb kaebusi, sh. käesolevat juhtumit, Pressinõukogus. Veebiartikli juures on aga 1.6.17 avaldatud toimetaja märkus, mille kohaselt “ei kuulu Pervõi Baltiiski Kanal Vene ärimehele Juri Kovaltšukile, vaid Lätis registreeritud meediaettevõttele SIA Pirmais Baltijas Kanāls, mis omakorda kuulub emafirmale Baltijas Mediju Alianse, Selle omanikud on Oleg Solodov ja Aleksej Pljasunov”.

Kirjutise autor Andrei Kuzitskin selgitas ASNile, et kodulehelt ei nähtu finantseerimise allikat. Kaebuses viidatud riigihange täpsustab rahastamise mehhanismi, aga mitte eelarverida, millelt makse tehakse. Kovaltšukki aga ei nimetata PBK aktsionäriks.

Avaliku Sõna Nõukogu vaatles artiklit versioonis, mis oli veebis kättesaadav arutelu hetkel, ning asus seisukohale, et Postimees ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

ASN hinnangul on õigustatud avalikkuse huvi selle kohta, kuidas avalik võim kasutab eelarvevahendeid. Artiklis on väljendatud seisukohta, et PBK-st Tallinna-teemaliste saadete tellimine on paljuski ebaselge. Seda hinnangut ei ole põhjust taunida. Ka kaebuse esitaja ise ei selgita tegelikke asjaolusid, vaid soovitab nii toimetusel kui ka ASNil tutvuda Tallinna linna veebilehega, kust tegelikult kuigipalju asjakohast infot ei nähtu.

Samuti leiab ASN, et meediafirmade omandussuhete läbipaistvus on ajakirjanduse usaldusväärsuse põhialus. Samas üksikasjalik avalik info PBK omandisuhete kohta on raskelt leitav. Ka Läti kontaktid viitavad ASNile, et avalikult kättesaadavat infot Solodovi ja Pljasunovi (Oļegs Solodovs, Aleksejs Pļasunovs) kohta on seal vähe. Olemasolev¹ võimaldab aga ASN-il olla seisukohal, et teravdatud huvi omanike ja nende poliitiliste suhete vastu on põhjendatud olukorras, kus PBK vaadatavus nii Eestis kui ka Lätis on küllaltki suur.

Artikkel väidab, et Juri Kovaltšuk kuulub Venemaa Pervõi Kanali omanikeringi. (Nii on see ka ASNile teadaolevalt.) PBK näitab aga suures osas saateid, mis pärinevad Venemaa Pervõi Kanalilt. Postimees on veebis avaldanud toimetaja täpsustuse PBK omandisuhete kohta, vältimaks võimalikku ekslikku tõlgendust, nagu oleks Kovaltšuk ka PBK osanik.

Väidetav ebatäpsus SIA Pirmais Baltijas Kanāls’i ettevõttetüübi osas (AS vs. OÜ) ei ole käsitletav eetikarikkumisena.

Prof. Epp Lauk,
esimees

____________________________
¹ Näiteks:
1. Postimees – "Keskerakond ja PBK, kes on nukk ja kes nukujuht?"
2. Reuters – "Battle of the airwaves: Baltics compete with Russia for hearts and minds"
3. EU Observer – "EU to strike back at Russian propaganda"
4. Kompromat.LV – "Балтийская медиа-империя друзей Ушакова"
5. Re:Baltica – "The Unknown Oligarch"

Jalus Esilehele Tagasi