Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 141
Registr. kuupäev 28.9.98
Kaebuse osapooled Tallinna Pedagoogikaülikooli õppejõud Tiiu Kuurme ajakirja “Luup” vastu (Mai Vöörmann, “Alternatiivkooli pankrot”, 23.3.98)
Sisu info edastamine asjatundmatult, faktivigadega, tendentslikult, ühekülgselt; vastuartikli avaldamata jätmine
ASN lahend 14.10.98, otsus tauniv tasakaalustamatuse osas

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Pedagoogikaülikooli õppejõu Tiiu Kuurme kaebust ajakirjas “Luup” ilmunud kirjutise “Alternatiivkooli pankrot” (23.3.98) suhtes.

Tiiu Kuurme leiab, et kirjutis on tasakaalustamata ning see mõjub hukatuslikult kõnealusele pedagoogikasuunale.Samuti ei avaldatud tema vastuartiklit.

“Luubi” peatoimetaja Peeter Ernits kinnitab oma vastulauses, et “Luup” tugines kirjutises seitsmele haridusministeeriumi ametlikule dokumendile. Tiiu Kuurme kirjutis aga ei olnud vastulause, mida toimetus avaldab vastavas rubriigis, vaid artikkel, mis ei sobinud ajakirja spetsiifilisuse tõttu.

Avaliku Sõna Nõukogu leiab, et “Luup” on käsitlenud olulist ja üldhuvitavat teemat. Faktoloogias on tuginetud ametlikele allikatele. Samas on kirjutis kajastanud üksnes ühe poole – haridusministeeriumi – sisukohti. Teine pool – waldorf-pedagoogika toetajad-asjatundjad – ei ole kirjutises sõna saanud.Tugevalt kriitilises kirjutises peaksid aga kohe sõna saama ka kritiseeritavad või kritiseeritava eluvaldkonna esindajad, seda enam, et “Luubil” ei olnud kavas sel teemal diskussiooni alustada. Selles suhtes on “Luup” rikkunud head ajakirjandustava. Eksitav on ka “Luubi” kirjutise pealkiri.

Mis aga puutub Tiiu Kuurme kirjutise avaldamata jätmisse, siis on toimetusel õigus otsustada, missuguseid kaastöid avaldada ja milliseid mitte. Avaldamiskohustus oleks kehtinud vastulause puhul, kuid Tiiu Kuurme kirjutis ei ole faktivigu ega tsitaate ümber lükkav vastulause, vaid diskuteeriv artikkel. Selles suhtes ei ole “Luup” rikkunud head ajakirjandustava.

Jalus Esilehele Tagasi