Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 485
Registr. kuupäev 5.11.10
Kaebuse osapooled AS Atko Grupp (juhataja Margo Tomingas) ETV uudistesaate "Aktuaalne Kaamera" lõigu (L.Linnamäe, 28.10.10) kohta
Sisu mitteseotud allika ütlustele põhinev väär ja mainetkahjustav väide
ASN lahend 24.1.11 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas AS-i Atko Grupp (juhataja Margo Tomingase isikus) kaebust ETV uudistesaate "Aktuaalne Kaamera" lõigu (Lauri Linnamäe, 28.10.10) kohta, milles räägiti ametiühingute läbirääkimistest bussifirmadega miinimumpalga üle.

Kaebuse kohaselt viidati uudisloos anonüümsele bussijuhile (kes ei ole Atko Grupi töötaja), kelle sõnul on Valgamaal bussijuhtidel halvad töötingimused. Seda hinnangut laiendati uudislõigus kogu Atko Grupile.

Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse esimees Margus Allikmaa teatas vastuseks ASNile, et kuna ERR tunnistab eneseregulatsiooniorganina vaid Pressinõukogu, ei pea ERR võimalikuks ASNile seisukohta avaldada. Hinnangu saamiseks on ERRi juhatuse esimehe väitel vajalik esmalt pöörduda ERRi ajakirjanduseetika nõuniku poole.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Eesti Rahvusringhääling on esitatud loos eiranud head ajakirjandustava.

ASNi hinnangul on taunitav ühe konkreetse firma diskrediteerimine, tuginedes vaid anonüümse allika vahendatud kuuldusele (töötingimustest Valgamaal). ASN on ka varem rõhutanud, et anonüümseks jääva allikaga saab erandkorras põhistada faktiväiteid, kui avalikkusel on oluline vastavat informatsiooni teada, ent allika avaldamine kahjustaks allika õigustatud huve. Vaatlusaluses uudisloos aga rõhutatakse televisiooni formaadivõtetega (standup) anonüümselt allikalt saadud negatiivset hinnangut konkreetse bussifirma suhtes, lisamata sellele põhistavat ajakirjanduslikku uurimust. Negatiivne hinnang oli sealjuures esitatud selges kuulujutu formaadis ning seeläbi võrreldes uudise ülejäänud sisuga hästi meeldejäävalt ja suure mõjuga hoiakute kujundamisel.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi