Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

Laekunud kaebused

(662) Võru linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees A. Paap Lõunalehe kirjutise "Võru Vesi haiseb" (T. Piirmann, 22.6.17) kohta.
- väärväited; vastulause eest raha küsimine
MENETLUSE SEIS: 14.9.17 Lahend: tauniv

(661) Õpetaja Pille Punga Tartu Ekspressi kirjutiste "Parkimisheitlus pööras koolipere võtmeisikud tülli" (K.Paves, 15.6.17) ja "Lugeja kiri: Alatu laim" (3.8.17) kohta
- Valesüüdistuse avaldamine, maine kahjustamine, loata pildi avaldamine
MENETLUSE SEIS: 14.9.17 Lahend: tauniv (sõnastamisel) Puudub selline avalik huvi, mis õigustaks ulatuslikku privaatsuse riivet

(658) Tartu Ülikool (rektor V.Kalmu isikus) Eesti Päevalehe artiklid võimaliku diskrimineerimisjuhtumi kajastamisel (K.Ibrus, veebr-apr 2017)
- eelduslik lähenemine, osapoolte seisukohtade tasakaalustamata esitamine, süüstamine enne kohtuotsust, põhjendamatu etteheide ülikoolile tegevusetuses
MENETLUSE SEIS: 14.9.17 Lahend: tauniv (sõnastamisel) osapoolte seisukohtade tasakaalustamata esitamine, ulatuslik eraelu puutumatuse rikkumine

(657) SIA Baltijas Mediju Alianse (tegevdirektor A.Blinovsi isikus) Postimehe kirjutise "Eesti maksumaksja taob kinni totraid "mänguasju"" (A.Kuzitskin, 31.5.17) kohta.
- Valeinfo telekanali PBK kohta, maine kahjustamine
MENETLUSE SEIS: 14.9.17 Lahend: vabastav (sõnastamisel)

(652) Võru volikogu revisjonikomisjoni esimees A. Paap Võrumaa Teataja kirjutise „Võru IRLi juht: sotsiaaldemokraadid on linna lõhki laenanud“ (intervjuu T.Piirmanniga, 26.11.16) kohta.
- alusetud ühepoolsed süüdistused, süüdistatava mitteärakuulamine
MENETLUSE SEIS: 14.9.17 Lahend: osaliselt tauniv (sõnastamisel) Ajakirjanduse ühe peamise kohustuse - ühiskonnas kriitiliselt jälgida poliitilise võimu teostamist - asemel on poliitiline debatt muudetud sisuturunduseks, kuigi käesoleval juhul on arusaadavalt sellisena ka markeeritud. Samas avaldaja vastutuse küsimus jääb lahtiseks.

JalusEsileheleTagasivortex interactive media