Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

Laekunud kaebused

(678) Marek Miil EPLi kirjutise "Üliõpilaskorporatsioonid on tobedad" (J.Tiks, 25.3.18) kohta.
- halvustamine
MENETLUSE SEIS: ettevalmistamisel

(674) M.R. (F.Luiksaare Õigusbüroo vahendusel) Postimehe kirjutise "Väikeseid poisse duśi all pesnud karatetreener sai kaheaastase töötamise keelu" (L. Velsker, veebis 16.11.17; paberlehes 17.11.17) kohta
- ära kuulamata jätmine, ebatäpsused, loata foto kasutamine
MENETLUSE SEIS: 16.3.18 Lahend: tasakaalustamise osas vabastav; foto avaldamise õiguspärasuse üle tuleks arutleda pigem juriidilises diskursuses, sest siin loob normi mitu EIK otsust.

(673) M.R. (F.Luiksaare Õigusbüroo vahendusel) Eesti Päevalehe kirjutise "Kohus määras pedofiiliks osutunud Võru sporditreenerile kaheaastase treenerina töötamise keelu" (O. Eylandt, veebis 16.11.17; paberlehes 17.11.17) kohta
- ära kuulamata jätmine, ebatäpsused, loata foto kasutamine
MENETLUSE SEIS: 16.3.18 Lahend: tasakaalustamise osas vabastav; foto avaldamise õiguspärasuse üle tuleks arutleda pigem juriidilises diskursuses, sest siin loob normi mitu EIK otsust.

(672) SIA Baltijas Mediju Alianse (tegevdirektor A.Blinovsi isikus) Postimehe kirjutise "Väide, et PBK-sse ostetavate saadete sisu pole Eestile ohtlik, on vale" (E.-N.Kross, 18.12.17) kohta.
- valeinfo, mainekahju
MENETLUSE SEIS: 16.3.18 Lahend: vabastav

(671) SIA Baltijas Mediju Alianse (tegevdirektor A.Blinovsi isikus) Postimehe kirjutise "Uuring, mis aitab lõpetada rumalusi" (R.Rebane, 11.12.17) kohta.
- valeinfo, eksitamine
MENETLUSE SEIS: 16.3.18 Lahend: vabastav

(670) Satcom OÜ (A.Ditmanni isikus) ajakirja Tiiu kirjutise "Vingugaasiandurite test: vea hind võib olla surm" (E. Laanepere, dets 2017) kohta
- kallutatud hinnangud toodete võrdlemisel
MENETLUSE SEIS: 16.3.18 Lahend: tauniv

(667) O. Harjo Eesti Ekspressi kirjutise "Kiire internet ajas erafirmal hamba verele" (M.Tuul, 8.11.17) kohta.
- väärväited, põhjendamatud süüdistused, mainekahju
MENETLUSE SEIS: 15.3.18 ASN lõpetas menetluse. Avaldatud kirjutise suhtes jäi ASN taunivale seisukohale, sest olulistes teemaosades on eiratud igakülgsuse nõuet ja süüdistatav ei ole saanud proportsionaalselt oma seisukohta esitada. Vastulause osas puudub asjakohane informatsioon ning selle suhtes ASN seisukohta ei avalda.

(664) Valimisliit Vaba Tallinna Kodanik (J.-K. Raidi isikus) ERR-i otsuse kohta mitte lubada valimisdebatile ETV+'is.
- Arvestatava poliitilise jõu väljajätmine moonutab tahtlikult venekeelsele elanikkonnale suunatud valimisinfot.
MENETLUSE SEIS: Lõplik seisukoht 15.3.18:
- ERRi meediapoliitika tele- ja raadiodebattide läbiviimine peab olema avatud ja transparentne ning tegevuste kujundamine dialoogiline. Samamoodi peab olema üles ehitatud ERRi eetikanõuniku institutsioon ning see on eeskätt rahvusringhäälingu nõukogu ülesanne, nagu ka seaduses sõnastatud väärtuste ellurakendamine
4.12.17 andis ERRi ajakirjanduseetika nõunik Tarmu Tammerk err.ee-s ülevaate pöördumistest ERRi poole seoses valimiskampaania kajastamisega. Konkreetses kaasuses selgitab see olukorda vähe.
- ERRi nõukogu peaks sellistes küsimustes andma igakülgseid meediapoliitilisi selgitusi. Praegu on ERRi nõukogu pigem vaikinud, pakkumata oma osa meediapoliitilisse diskussiooni. (sõnastamisel)

JalusEsileheleTagasivortex interactive media