Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

Laekunud kaebused

(672) SIA Baltijas Mediju Alianse (tegevdirektor A.Blinovsi isikus) Postimehe kirjutise "Väide, et PBK-sse ostetavate saadete sisu pole Eestile ohtlik, on vale" (E.-N.Kross, 18.12.17) kohta.
- valeinfo, mainekahju
MENETLUSE SEIS: ettevalmistamisel

(671) SIA Baltijas Mediju Alianse (tegevdirektor A.Blinovsi isikus) Postimehe kirjutise "Uuring, mis aitab lõpetada rumalusi" (R.Rebane, 11.12.17) kohta.
- valeinfo, eksitamine
MENETLUSE SEIS: ettevalmistamisel

(670) AS Satcom (A.Ditmanni isikus)ajakirja Tiiu kirjutise "Vingugaasiandurite test: vea hind võib olla surm" (E. Laanepere, dets 2017) kohta
- kallutatud hinnangud toodete võrdlemisel
MENETLUSE SEIS: ettevalmistamisel

(667) O. Harjo Eesti Ekspressi kirjutise "Kiire internet ajas erafirmal hamba verele" (M.Tuul, 8.11.17) kohta.
- väärväited, põhjendamatud süüdistused, mainekahju
MENETLUSE SEIS: 28.11.17 Menetlus pooleli. Avaldatud kirjutise suhtes asus ASN taunivale seisukohale, sest olulistes teemaosades on eiratud igakülgsuse nõuet ja süüdistatav ei ole saanud proportsionaalselt oma seisukohta esitada. Vastulause osas ASN jälgib sündmuste edasist kulgu.

(666) Kose vallavolikogu esimees U. Silberg, Kose vallavanem M. Pussak jt Harju Elu lugejakirja "Valimistest Kose vallas" (E.Roosnurm, 6.10.17) kohta
- Valeandmete avaldamine ja nende ebapiisav ümberlükkamine hilisemas vabanduses
MENETLUSE SEIS: 28.11.17 Lahend: meelevaldsete väidete kontrollimata avaldamine on taunitav, kuid avaldamisjärgselt on toimetus käitunud korrektselt ja piisavalt

(664) Valimisliit Vaba Tallinna Kodanik (J.-K. Raidi isikus) ERR-i otsuse kohta mitte lubada valimisdebatile ETV+'is.
- Arvestatava poliitilise jõu väljajätmine moonutab tahtlikult venekeelsele elanikkonnale suunatud valimisinfot.
MENETLUSE SEIS: menetlus pooleli;
- ERR keeldumine vastamast teabenõudele on vaidlustatud andmekaitse inspektsioonis;
- ASN kavatseb vaidlustada ka selgitustaotlusele vastamisest keeldumise (vaie praegu esitatud ringhäälingunõukogule);
- ASN leiab, et ERRi meediapoliitika tele- ja raadiodebattide läbiviimine peab olema avatud ja transparentne ning tegevuste kujundamine dialoogiline. Samamoodi peab olema üles ehitatud ERRi eetikanõuniku institutsioon ning see on eeskätt rahvusringhäälingu nõukogu ülesanne, nagu ka seaduses sõnastatud väärtuste ellurakendamine (28.11.17: märgukiri sõnastamisel, teemakäsitlus jätkub)
4.12.17 andis ERRi ajakirjanduseetika nõunik Tarmu Tammerk err.ee-s ülevaate pöördumistest ERRi poole seoses valimiskampaania kajastamisega. Konkreetses kaasuses selgitab see olukorda vähe.

(658) Tartu Ülikool (rektor V.Kalmu isikus) Eesti Päevalehe artiklid võimaliku ahistamisjuhtumi kajastamisel (K.Ibrus, veebr-apr 2017)
- eelduslik lähenemine, osapoolte seisukohtade tasakaalustamata esitamine, süüstamine enne kohtuotsust, põhjendamatu etteheide ülikoolile tegevusetuses
MENETLUSE SEIS: 14.9.17 Lahend: tauniv

JalusEsileheleTagasivortex interactive media