Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

Avaliku Sõna Nõukogu koosoleku kokkuvõte

28.11.2017
Päevakorras oli:

(667) O. Harjo Eesti Ekspressi kirjutise "Kiire internet ajas erafirmal hamba verele" (M.Tuul, 8.11.17) kohta.
LAHEND: 28.11.17 Menetlus pooleli. Avaldatud kirjutise suhtes asus ASN taunivale seisukohale, sest olulistes teemaosades on eiratud igakülgsuse nõuet ja süüdistatav ei ole saanud proportsionaalselt oma seisukohta esitada. Vastulause osas ASN jälgib sündmuste edasist kulgu.

(666) Kose vallavolikogu esimees U. Silberg, Kose vallavanem M. Pussak jt Harju Elu lugejakirja "Valimistest Kose vallas" (E.Roosnurm, 6.10.17) kohta
LAHEND: 28.11.17 Lahend: meelevaldsete väidete kontrollimata avaldamine on taunitav, kuid avaldamisjärgselt on toimetus käitunud korrektselt ja piisavalt

(664) Valimisliit Vaba Tallinna Kodanik (J.-K. Raidi isikus) ERR-i otsuse kohta mitte lubada valimisdebatile ETV+'is.
LAHEND: menetlus pooleli;
- ERR keeldumine vastamast teabenõudele on vaidlustatud andmekaitse inspektsioonis;
- ASN kavatseb vaidlustada ka selgitustaotlusele vastamisest keeldumise (vaie praegu esitatud ringhäälingunõukogule);
- ASN leiab, et ERRi meediapoliitika tele- ja raadiodebattide läbiviimine peab olema avatud ja transparentne ning tegevuste kujundamine dialoogiline. Samamoodi peab olema üles ehitatud ERRi eetikanõuniku institutsioon ning see on eeskätt rahvusringhäälingu nõukogu ülesanne, nagu ka seaduses sõnastatud väärtuste ellurakendamine (28.11.17: märgukiri sõnastamisel, teemakäsitlus jätkub)
4.12.17 andis ERRi ajakirjanduseetika nõunik Tarmu Tammerk err.ee-s ülevaate pöördumistest ERRi poole seoses valimiskampaania kajastamisega. Konkreetses kaasuses selgitab see olukorda vähe.

Järgmine koosolek on

JalusEsileheleTagasivortex interactive media