Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

Avaliku Sõna Nõukogu koosoleku kokkuvõte

15.03.2018
Päevakorras oli:

(673) M.R. (F.Luiksaare Õigusbüroo vahendusel) Eesti Päevalehe kirjutise "Kohus määras pedofiiliks osutunud Võru sporditreenerile kaheaastase treenerina töötamise keelu" (O. Eylandt, veebis 16.11.17; paberlehes 17.11.17) kohta
LAHEND: 16.3.18 Lahend: tasakaalustamise osas vabastav; foto avaldamise õiguspärasuse üle tuleks arutleda pigem juriidilises diskursuses, sest siin loob normi mitu EIK otsust.

(672) SIA Baltijas Mediju Alianse (tegevdirektor A.Blinovsi isikus) Postimehe kirjutise "Väide, et PBK-sse ostetavate saadete sisu pole Eestile ohtlik, on vale" (E.-N.Kross, 18.12.17) kohta.
LAHEND: 16.3.18 Lahend: vabastav

(671) SIA Baltijas Mediju Alianse (tegevdirektor A.Blinovsi isikus) Postimehe kirjutise "Uuring, mis aitab lõpetada rumalusi" (R.Rebane, 11.12.17) kohta.
LAHEND: 16.3.18 Lahend: vabastav

(670) Satcom OÜ (A.Ditmanni isikus) ajakirja Tiiu kirjutise "Vingugaasiandurite test: vea hind võib olla surm" (E. Laanepere, dets 2017) kohta
LAHEND: 16.3.18 Lahend: tauniv

(667) O. Harjo Eesti Ekspressi kirjutise "Kiire internet ajas erafirmal hamba verele" (M.Tuul, 8.11.17) kohta.
LAHEND: 15.3.18 ASN lõpetas menetluse. Avaldatud kirjutise suhtes jäi ASN taunivale seisukohale, sest olulistes teemaosades on eiratud igakülgsuse nõuet ja süüdistatav ei ole saanud proportsionaalselt oma seisukohta esitada. Vastulause osas puudub asjakohane informatsioon ning selle suhtes ASN seisukohta ei avalda.

(664) Valimisliit Vaba Tallinna Kodanik (J.-K. Raidi isikus) ERR-i otsuse kohta mitte lubada valimisdebatile ETV+'is.
LAHEND: Lõplik seisukoht 15.3.18:
- ERRi meediapoliitika tele- ja raadiodebattide läbiviimine peab olema avatud ja transparentne ning tegevuste kujundamine dialoogiline. Samamoodi peab olema üles ehitatud ERRi eetikanõuniku institutsioon ning see on eeskätt rahvusringhäälingu nõukogu ülesanne, nagu ka seaduses sõnastatud väärtuste ellurakendamine
4.12.17 andis ERRi ajakirjanduseetika nõunik Tarmu Tammerk err.ee-s ülevaate pöördumistest ERRi poole seoses valimiskampaania kajastamisega. Konkreetses kaasuses selgitab see olukorda vähe.
- ERRi nõukogu peaks sellistes küsimustes andma igakülgseid meediapoliitilisi selgitusi. Praegu on ERRi nõukogu pigem vaikinud, pakkumata oma osa meediapoliitilisse diskussiooni. (sõnastamisel)

Järgmine koosolek on

JalusEsileheleTagasivortex interactive media