Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 664
Registr. kuupäev 7.10.17
Kaebuse osapooled Valimisliit Vaba Tallinna Kodanik (J.-K. Raidi isikus) ERR-i otsuse kohta mitte lubada valimisdebatile ETV+'is.
Sisu Arvestatava poliitilise jõu väljajätmine moonutab tahtlikult venekeelsele elanikkonnale suunatud valimisinfot.
ASN lahend menetlus pooleli;
- ERR keeldumine vastamast teabenõudele on vaidlustatud andmekaitse inspektsioonis;
- ASN kavatseb vaidlustada ka selgitustaotlusele vastamisest keeldumise (vaie praegu esitatud ringhäälingunõukogule);
- ASN leiab, et ERRi meediapoliitika tele- ja raadiodebattide läbiviimine peab olema avatud ja transparentne ning tegevuste kujundamine dialoogiline. Samamoodi peab olema üles ehitatud ERRi eetikanõuniku institutsioon ning see on eeskätt rahvusringhäälingu nõukogu ülesanne, nagu ka seaduses sõnastatud väärtuste ellurakendamine (28.11.17: märgukiri sõnastamisel, teemakäsitlus jätkub)
4.12.17 andis ERRi ajakirjanduseetika nõunik Tarmu Tammerk err.ee-s ülevaate pöördumistest ERRi poole seoses valimiskampaania kajastamisega. Konkreetses kaasuses selgitab see olukorda vähe.

JalusEsileheleTagasi